skip to Main Content
Meer informatie of direct telefonisch boeken? 040-232-9000 info@artiest.nu info@spreker.eu
  • Binnen 24 uur een inhoudelijke reactie
  • Hoge klant tevredenheid
  • Kwaliteit in aanbod
  • Goede service & deskundig advies
  • Bijzonder breed aanbod
  • Binnen 24 uur een inhoudelijke reactie
  • Hoge klant tevredenheid
  • Kwaliteit in aanbod
  • Goede service & deskundig advies
  • Bijzonder breed aanbod

PRIVACY STATEMENT NIEUWBRIEVEN ARTIWORLD®

Inleiding.

Het is mogelijk dat ArtiWorld® (artiest.nu en spreker.eu) bij het aanbieden en voorstellen van ondermeer acts, acteurs, artiesten, DJ’s, bands, orkesten, sprekers, presentatoren/interviewers en dagvoorzitters (in het vervolg van dit document weergegeven en samengevat als ‘personen & groepen’) informatie van u als informatieaanvrager en/of opdrachtgever verwerkt. Deze informatie wordt hieronder aangeduid als ‘persoonsgegevens’. De onderstaande tekst is opgesteld om u een waarborg te bieden dat wij zorgvuldig met uw informatie zullen omgaan. U kunt ons te allen tijde aan deze regels houden.

1. Wie zijn wij.

Wij zijn ArtiWorld®, al ruim 30 jaar een (inter)nationale intermediair tussen enerzijds personen en groepen en anderzijds opdrachtgevers. Dit betekent dat wij bemiddelen bij het engageren van Nederlandse en internationale personen en groepen. Wij organiseren in opdracht ook bijeenkomsten, feesten, evenementen, seminars en congressen met de bij ons bureau bekende personen en groepen.
ArtiWorld® (handelsregister 17076362) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Ons kantoor was na oprichting (1992) de eerste twee decennia in Eindhoven gevestigd. Sinds 2015 zijn wij gevestigd aan de Rosa Luxemburgstraat 10, 6663 LB in Nijmegen.

2. Doel en rechtsgrond verwerking.

ArtiWorld® verwerkt uw persoonsgegevens conform de beschreven doel-einden en procedures van de Algemene verordening gegevensbescherming.
Wij verwerken uw persoonsgegevens om via onze nieuwsbrieven informatie te kunnen versturen. De rechtsgrond van deze verwerking komt voort uit uw toestemming. Voor alle mailinglijsten geldt dat u eerst uw aanmelding via de e-mail moeten bevestigen, voordat het abonnement daadwerkelijk ingaat (double opt-in).
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: e-mailadres, IP-adres, voornaam en achternaam (indien door u verstrekt).

3. Bewaartermijn.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is of wettelijk geregeld is. Indien de toestemming verleend blijft, worden de door uw verstrekte gegevens niet verwijderd. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en/of op een van uw rechten beroept zoals beschreven in paragraaf 6, zal dit zo snel mogelijk worden verwerkt.

4. Beveiliging.

Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan hanteert ArtiWorld® passende veiligheidsprocedures. Mocht u vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met ArtiWorld®. Dat kan op werkdagen via telefoonnummer ++31-(0)40-2329000.

5. Delen met derden.

ArtiWorld® verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij werken samen met externe personen en/of organisaties om diensten ten aanzien van ArtiWorld® uit te voeren. Met deze externen zijn verwerkingsovereen-komsten afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
In de nieuwsbrieven van ArtiWorld® kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die u bezoekt.

6. Uw rechten.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In elke nieuwsbrief is een link opgenomen waar u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

7. Wijzigingen Privacy Statement.

ArtiWorld® behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal ArtiWorld® dit onder uw aandacht brengen.

8. Vragen.

Als u vragen heeft over deze Privacy Policy, neem dan contact op privacy@artiest.nu of via privacy@spreker.eu. Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen ArtiWorld® omgaan kunt u vinden in onze algemene Privacy Policy.
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
ArtiWorld

Laatst gewijzigd op 10 april 2024

DEZE OPDRACHTGEVERS GINGEN U VOOR

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbrief

Back To Top