skip to Main Content
Meer informatie of direct telefonisch boeken? 040-232-9000 info@artiest.nu info@spreker.eu
  • Binnen 24 uur een inhoudelijke reactie
  • Hoge klant tevredenheid
  • Kwaliteit in aanbod
  • Goede service & deskundig advies
  • Bijzonder breed aanbod
  • Binnen 24 uur een inhoudelijke reactie
  • Hoge klant tevredenheid
  • Kwaliteit in aanbod
  • Goede service & deskundig advies
  • Bijzonder breed aanbod

Disclaimer

Email.

Email afkomstig van ArtiWorld (artiest.nu) die per abuis naar de verkeerde persoon of instantie is gezonden dient vertrouwelijk behandeld te worden. Een e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien er door ArtiWorld (artiest.nu) een e-mail foutief is verzonden, dan wordt het zeer op prijs gesteld indien de ontvanger hierover contact met ArtiWorld opneemt op telefoonnummer 040-232.9000. (op werkdagen tussen 10.00 uur en 17.00 uur). De ontvanger wordt in dat geval verzocht de betreffende e-mail weg te gooien, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten.

Copyright.

Alle inhoud van de site artiest.nu, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij ArtiWorld. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van ArtiWorld is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken.

Alle woord- en beeldmerken en op deze site gebruikte slogans zijn eigendom van ArtiWorld, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van ArtiWorld is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan ArtiWorld niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. ArtiWorld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Informatie van derden.

ArtiWorld is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de op artiest.nu geplaatste informatie, mocht blijken dat deze onjuistheden bevat. Tevens is ArtiWorld niet verantwoordelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar artiest.nu.

ArtiWorld
September 2001

DEZE OPDRACHTGEVERS GINGEN U VOOR

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbrief

Back To Top