Privacy

Inleiding

Het is mogelijk dat ArtiWorld (artiest.nu) bij het aanbieden en voorstellen van personen, acts, artiesten, bands en orkesten informatie van u als informatie-aanvrager en/of opdrachtgever verwerkt (deze informatie wordt hieronder aangeduid als ‘persoonsgegevens’). De onderstaande tekst is opgesteld om u een waarborg te bieden dat wij zorgvuldig met uw informatie zullen omgaan. U kunt ons te allen tijde aan deze regels houden.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is ArtiWorld, Stevinstraat 3, 5621 GH Eindhoven.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt van ArtiWorld is dat het verstrekken van persoons- en/of bedrijfsgegevens aan ArtiWorld niet verplicht is. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u gegevens wilt invoeren en/of doorgeven. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten (bijvoorbeeld de zoekmachine op de site artiest.nu) is het invoeren van persoonsgegevens dan ook niet noodzakelijk. Voor het gebruik van andere diensten, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van opties en het doen van boekingen verlangt ArtiWorld wel dat persoons- en/of bedrijfsgegevens worden ingevoerd. Het is mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van sommige diensten als u geen persoons- en/of bedrijfsgegevens aan ArtiWorld verstrekt.

Omgaan met persoonsgegevens

ArtiWorld kan bij het aanbieden van personen, acts, artiesten, bands en orkesten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij niet alleen om gegevens als naam, adres, woonplaats, geboortedatum, sekse en e-mailadres, maar ook om gegevens over interesses van u als gebruiker op onze websites. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij ArtiWorld bekend zijn omdat u heeft aangegeven dat u geïnteresseerd bent in een bepaald persoon, act, artiest, band, orkest of andere groep. Ook is het mogelijk dat ArtiWorld uw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop u van de diensten van ArtiWorld gebruik maakt (bijvoorbeeld door te kijken welke webpagina’s zijn bezocht).

Het spreekt voor zich dat ArtiWorld zeer zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens. ArtiWorld verwerkt deze gegevens in de eerste plaats om uw diensten en/of informatie aan te bieden die overeenkomen met uw verzoeken en wensen. Als het gaat om een boeking, dan gebruikt ArtiWorld de gegevens eveneens om een contract op te kunnen stellen en te factureren. Het is ook mogelijk dat ArtiWorld de gegevens gebruikt om gericht aanbiedingen te doen. Zo kan bijvoorbeeld op onze internetsite van een artiest of band een presentatie worden getoond waarvan ArtiWorld vermoedt dat deze uw interesse heeft of, als u daartoe toestemming voor heeft gegeven, een e-mail naar u worden verzonden met daarin informatie over bepaalde specifieke personen, acts, artiesten, bands of orkesten. Tenslotte kan ArtiWorld, maar alleen nadat u daarvoor expliciet schriftelijk toestemming heeft gegeven, gegevens aan derden ter beschikking stellen die deze gegevens kunnen gebruiken om u informatie aan te bieden waarvan men vermoed dat deze mogelijk uw interesse heeft.

Beheer

ArtiWorld is van mening dat zijn systemen altijd goed moeten functioneren en over voldoende capaciteit moeten beschikken. Om die reden maakt ArtiWorld back-ups van bijvoorbeeld de mailsystemen. De back-ups gebruikt ArtiWorld uitsluitend om systemen weer in de oude staat te herstellen als een storing is opgetreden. ArtiWorld analyseert het gebruik van zijn systemen om te bepalen welke capaciteit nodig is en om te controleren of de systemen goed functioneren.

Beveiliging

Het kraken van websites is regelmatig in het nieuws. Bij een geslaagde kraak kunnen gegevens over gebruikers van de websites op straat komen te liggen. ArtiWorld wil vanzelfsprekend voorkomen dat zijn websites worden gekraakt. Om die reden legt ArtiWorld vast vanaf welke computers aanvragen worden ingediend. Ook wordt continu gekeken of iemand zich niet illegaal probeert toegang te verschaffen tot de ArtiWorld server. De gegevens die worden vastgelegd, worden niet langer bewaard dan nodig voor een goede beveiliging.

Uw rechten

ArtiWorld wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen heeft over de manier waarop ArtiWorld met uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omgaat, kunt u altijd een bericht sturen aan: info@artiest.nu

U kunt ook een bericht aan bovenstaand adres sturen als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt corrigeren en als u gegevens wilt laten wissen. Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het per e-mail of post ontvangen van informatie en/of aanbiedingen. Wilt u gebruik maken van uw recht op inzage in persoonsgegevens, mag ArtiWorld volgens de regels van de wet hiervoor een maximale vergoeding van € 4,50 vragen.

Cookies

Tot slot een korte toelichting over het gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Aan de hand van cookies kunnen websites van ArtiWorld u herkennen als u de volgende keer langskomt op één van de sites van ArtiWorld. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke personen, artiesten, acts, bands en orkesten u in uw ‘winkelwagentje’ heeft geplaatst of om de voorkeuren die u bij zoekacties heeft ingesteld om een bepaalde persoon, artiest, band of webpagina te traceren. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Als het niet nodig is om in het cookie persoonsgegevens op te slaan, doet ArtiWorld dit niet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Wenst u geen cookies te accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op http://www.microsoft.com voor meer informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies, op http://www.mozilla.org voor meer informatie over Mozilla Firefox over cookies of op http://browser.netscape.com voor meer informatie van Netscape over cookies. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Wijzigen van de privacyverklaring

ArtiWorld houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. ArtiWorld adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.