PROF. MARK EYSKENS boeken bij Artiest.nu

Offerte aanvragen

Inspirerende spreker over een nieuwe toekomst.

Tarief

Vanaf: € 4.500

Algemene informatie

Mark Eyskens is professor em. in de economie aan de Universiteit te Leuven. Met zijn thema Wat komt er op ons af? verrijkt hij zijn publiek. Hij geeft een visionaire kijk op de toekomst van economie en maatschappij. Mark Eyskens speelt in op de grote behoefte aan visionaire wijsheid die leidinggevenden, ondernemers en politici ondersteunt om hun toekomst gestalte te geven. Wij zijn immers allen voorstanders van vooruitgang, maar hebben de pest aan veranderingen.


Biografie

Tussen 1976 en 1992 was hij lid van dertien opeenvolgende Belgische regeringen, onder meer als minister-president.


Overige informatie

Hij maakt deel uit van The International Crisis Group, een vereniging van ex-ministers van buitenlandse zaken die na gedegen veldonderzoek aanbevelingen formuleren met als doel de brandhaarden dezer wereld te blussen. Mede op basis van dit onderzoek stelt men adviezen op voor de Verenigde Naties, de veiligheidsraad, het IMF en vele regeringen en parlementen op de wereld. Crisis betekent in het Grieks keerpunt. Groeipijn hoort bij het pad op weg naar een nieuwe samenleving waarbij het erom gaat veranderingen om te zetten in échte menselijke vooruitgang. Kennis en creativiteit zijn de belangrijkste productiefactoren. Mark Eyskens gaat in op de actuele ontwikkelingen in de wereld. Kan de Euro standhouden? Wat betekenen de stormachtige ontwikkelingen in het Midden-Oosten voor ons? Hebben de VS nog voldoende veerkracht? China, India en Brazilië laten een grote economische groei zien, wat zijn de gevolgen voor ons bedrijfsleven? Bedrijven in het MKB zijn belangrijke krachtbronnen voor onze economie, wat zijn de kansen en bedreigingen voor deze bedrijven? Wat betekent de Japanse kernramp voor onze toekomstige energievoorziening?


Discografie/Publicaties

Hij publiceerde 45 boeken die veelal trendsettend waren.


Bijzondere optredens en/of gebeurtenissen

Mark Eyskens ontmoette en ontmoet vele groten der aarde zoals: Reagan, Gorbatsjov, Mitterand, Kohl, Poetin, Nixon, Condoleezza Rice en Kofi Annan.