EVELIEN TONKENS (PROF. DR.) boeken bij Artiest.nu

Offerte aanvragen

Humanistisch hoogleraar, sociologe en voormalig Tweede Kamerlid.

Tarief

Op aanvraag

Algemene informatie

Evelien Tonkens studeerde politieke en sociaal-culturele wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Voor het proefschrift waarmee ze in 1999 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen promoveerde ontving ze de Ds. Visscherprijs. Namens GroenLinks was zij van 2002 tot 2005 lid van de Tweede Kamer en als zodanig woordvoerster volksgezondheid, welzijn en emancipatiebeleid. Van 2005 tot 2014 was zij hoogleraar actief burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2014 is ze Hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek. Ze is een veelgevraagd spreker en adviseur voor nationale en lokale overheden en andere organisaties.

Biografie

Evelina (Evelien) Hendrika Tonkens wordt in 1961 in Arnhem geboren. Na haar studie Politieke en Sociaal-Culturele Wetenschappen in Amsterdam is Evelien vanaf 1988 actief als universitair docent op het Filosofisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens is zij wetenschappelijk onderzoeker bij het Vrouwengezondheidscentrum Aletta Jacobs te Utrecht, sociaal-wetenschappelijk onderzoeker bij het Nederlands Centrum voor Sociaal Beleid en sociaal-wetenschappelijk onderzoeker bij Wijsgerige en Historische Pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Ook is Evelien tot 2002 Projectleider Sociaal Beleid in Internationaal Vergelijkend Sociaal Perspectief bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn.
Van 2002 tot 2005 is zij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal namens GroenLinks. Ze houdt zich bezig met volksgezondheid, welzijn, emancipatiebeleid en bestuurlijke vernieuwing.
Na haar politieke bezigheden, had zij van 2005 tot 2014 een aanstelling als bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap (Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen) aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2014 is zij hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek.
Vanaf 1997 was zij voorzitter van de Stichting Tijdschrift voor Vrouwenstudies. In 2006 was zij adviseur Nationale Conventie, dat zich bezighield met staatskundige vernieuwing. Tussen 2007 en 2011 was ze toezichthouder bij GGZ-centraal. Daarnaast is zij lid van een aantal wetenschappelijke begeleidingscommissies voor sociale projecten. Ook was zij in de periode 2005-2012 wekelijks columnist bij De Volkskrant.

Overige informatie

Socrateslezing 2014 door Evelien Tonkens: De participatiesamenleving inhumaan?

‘Grotere Tegenstellingen’ door Evelien Tonkens

Discografie/Publicaties

Proefschrift:
– Het zelfontplooiingsregime, De actualiteit van Dennendal en de jaren zestig. (1999)

Boeken:
– The Culturalization of Citizenship. Belonging and Polarization in a Globalizing World (2016, met Peter Geschiere en Jan Willem Duyvendak (red))
– Montessori-democratie. Spanningen tussen burgerparticipatie en lokale politiek (2015, met Margo Trappenburg, Menno Hurenkamp en Jante Schmidt)
– Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten? Nieuwe verhoudingen tussen vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn (2014, met Marianne van Bochove en Loes Verplanke)
– Als meedoen pijn doet. Affectief burgerschap in de wijk (2013, met Mandy de Wilde)
– Burgers maken hun buurt (2013, met Bas Denters, Imrat Verhoeven en Judith Bakker)
– Respect, waardering en ontplooiing. Burgerschap voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking (2012, met Karen Mogendorff en Loes Verplanke)
– Crafting citizenship. Understanding tensions in modern societies (2012, met Menno Hurenkamp en Jan Willem Duyvendak)
– Burgerinitiatieven: proeftuin voor partnerschap tussen overheid en burgers (2011, met Imrat Verhoeven,)
– Participation, responsibility and choice. Summoning the active citizen in western European welfare states (2011, met Janet Newman)
– De onbeholpen samenleving (2011, met Menno Hurenkamp)
– Spugen op kleine leiders (2009)
– Tussen onderschatten en overvragen. Actief burgerschap en activerende organisaties in de wijk (2009)
– Op zoek naar weerkaatst plezier (2009, met Jennifer van den Broeke)
– De beste de baas? Prestatie, respect en solidariteit in de meritocratie (2008, met Tsjalling Swierstra)
– Mondige burgers, getemde professionals (2008)

Behaalde prijzen

Voor het proefschrift waarmee ze in 1999 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen promoveerde ontving ze de Ds. Visscherprijs.