JEAN PAUL CLOSE boeken bij Artiest.nu

Offerte aanvragen

Onze kleurrijke maatschappij en de positieve ontwikkeling ervan.

Tarief

Op aanvraag

Algemene informatie

Auteur van management boeken zoals de ‘Succesgids voor Ondernemers’, bedenker van de 5Ks, de vijf kernprincipes voor succesvol ondernemerschap en Ceo van de 5K Consultancy Group van ondernemerscoaches met een missie. Close en zijn team van zelfstandige regionale ervaringsdeskundigen staan ondernemers bij met concrete hulpmiddelen en ideologie om het meeste te halen uit hun ondernemingen. Close schrijft redactionele artikelen en columns en is meertalig spreker op congressen, radioprogramma’s en ondernemersbijeenkomsten.

Biografie

Jean-Paul Close vertrok naar Spanje op 16 jarige leeftijd toen zijn vader en familie werden uitgezonden door een multinational. Zo ontstond een internationaal bestaan waaruit een passie voor verschillende culturen zich snel ontwikkelde. Na zijn universitaire opleiding in Engeland en vervolg op Nyenrode volgde een internationale directie carrière die hem rond de wereld deed reizen en kennis deed maken met vele culturen. Close was zelf formeel woonachtig in Nederland, Spanje, Engeland, Zweden en wederom Spanje. Hij leerde 8 talen spreken en werd persoonlijk en zakelijk geconfronteerd met cultuurverschillen, discriminatie, interculturele miscommunicatie en diversiteit. Steeds weer zocht hij naar mogelijkheden om verschillen in kaart te brengen, te onderzoeken en bij te dragen aan een betere verstandhouding in de wereld. Bij terugkeer in Nederland in 2001 ervoer hij voor het eerst persoonlijk een cultuurschok dat hem zijn huwelijk heeft gekost met zijn Braziliaanse vrouw en hem uiteindelijk heeft uitgedaagd om als alleenstaande vader met twee kleine kinderen te knokken voor de toekomst binnen de context van de Nederlandse maatschappelijke organisatie. Zijn persoonlijke ervaringen hebben hem meer dan ooit gemotiveerd om actie te ondernemen voor de transformatie van deze maatschappij ten behoeve van zijn kinderen en hun toekomst. Deze uitdaging heeft bij hem een beeld opgeleverd over de cyclisch veranderende maatschappijen, met de Nederlandse geschiedenis en huidige situatie als basis. Zijn visie beschrijft hij in een aantal boeken, waarvan de laatste de titel draagt van ‘Geheimen van echte welvaart’ en enigszins autobiografisch is getint. Het menselijke evolutiemodel die hij daarin introduceert is tevens de basis van zijn stichting Stir die, onder de naam Stad van Morgen, de ambitie koestert om vanuit Nederland te werken aan een duurzame lokale en wereld-maatschappij door samenwerkend ondernemerschap.
Close werkt nu met honderden ondernemers en partnerorganisaties samen aan zijn missie en attendeert onder andere de Nederlandse overheid op de enorme rijkdom en kansen van de culturele diversiteit in Nederland. Hij wijst op de aantoonbare ondernemende motivatie, inzet en resultaten van de ‘nieuwe Nederlanders’ en organiseert zelf congressen, seminars, radioprogramma’s en vele andere activiteiten om deze krachten verder te bundelen ten behoeve van de vooruitgang van Nederland en uiteindelijk de hele wereld.

Overige informatie

5K Consultancy Group: in het constante streven van Jean Paul Close om positieve referenties op te bouwen voor zijn innovatieve management programma biedt hij zichzelf en zijn netwerk van professionals aan als adviseur, coach en consultant. Organisaties die voor de enorme taak staan om zich aan te passen aan de uitdagingen van deze globaliserende tijd kunnen desgewenst rekenen op de bewezen technieken van 5K Consultancy om te focussen en de onderneming gestroomlijnd en krachtig doelgericht daarvoor in te zetten. Jean Paul Close werkt samen met een breed netwerk van ervaren specialisten die ieder voor zich naam hebben gemaakt op hun vakgebied. Jean Paul focust zich zelf op strategisch management consultancy.

Discografie/Publicaties

Op 17 april 2009 presenteerde Jean Paul Close zijn verrassende werk ‘Geheimen van echte welvaart’. Het boek verdeelt rijkdom in twee concrete gebieden, welvaart en hebzucht, en opent het debat over hoe wij welvaart kunnen creeren en behouden.