JAN BOMMEREZ boeken bij Artiest.nu

Offerte aanvragen

Hij leidt u van het Informatietijdperk naar het Creativiteitstijdperk.

Tarief

Op aanvraag

Algemene informatie

Jan Bommerez woont in Californië, maar is regelmatig in Europa voor sprekersopdrachten voor bedrijven als Ten Cate, Xerox, KPN, Heineken, Philips, KLM, NS, de RABOBANK, Albert Heyn, Fortis en de Koninklijke Wessanen. Jan Bommerez is in Nederland bij velen bekend voor zijn inspirerende versie van De Wetten van het Sukses, het levenswerk van Napoleon Hill en als mede-auteur van de bestseller FLOW en de Kunst van het Zakendoen.

Biografie

Na een opleiding tot bedrijfseconoom ging Jan Bommerez aan het werk in het salesdepartment van een multinational. Vrij snel, in 1976, ontdekte hij zijn passie voor het werken met groepen. Hij stapte in 1978 over naar de Mercuri Goldmann Group als sales trainer en ging in 1986 zijn eigen koers varen. In 1988 werkte hij samen met Tom Peters (In Search of Excellence) en in 1995 met Michael Hammer (Reengineering the Corporation). Met Tom Peters deelt hij de passie voor excellence en het streven naar de maximale ontplooiing van het menselijk en creatief potentieel in organisaties. Hij wordt dan ook vaak uitgenodigd door bedrijven, die een impuls willen in verband met innovatie en creativiteit.

Hij is berucht als “paradigmabooster” in verband met het aankomende Creativiteitstijdperk. Volgens Jan Bommerez wordt de schok van de overgang van Informatietijdperk naar Creativiteitstijdperk een veel grotere dan de schok bij de overgang van het Industrietijdperk naar het Informatietijdperk. Weinig bedrijven weten hoe ze met de rechter hersenhelft moeten omgaan.

Jan Bommerez verzorgt ook krachtige lezingen geïnspireerd door The Seven Habits of Highly Effective People  (Stephen Covey). Dit boek is het meest verkochte business boek aller tijden (reeds meer dan 20 miljoen exemplaren en nog stijgend) .

Jan Bommerez trainde tussen 1999 en 2003 meer dan 2.000 mensen in de essentie van deze vitale materie (bij bedrijven als de Rabobank, Ericsson en Wehkamp). Het gaat over de mindshift die nodig is om effectief te werken in deze tijden van discontinue veranderingen. Vele managers die nog werken volgens het efficiency-paradigma lopen tegen een burnout of wanhoop aan. Aan de orde is het effectiveness paradigma. Het verschil tussen beide volgens Peter Drucker: “Efficiency means doing things right and effectiveness means doing the right things”. De vraag “doen we nog wel de juiste dingen?” wordt in tijden van massieve verandering natuurlijk veel relevanter dan “doen we wat we nu doen juist ?”. Verder gaat het ook over de verschuiving van een kosten-focus naar een kansen-focus.

Jan heeft, samen met Kees van Zijtveld van Nieuwe Dimensies, twee boeken gepubliceerd: de bestseller FLOW en de Kunst van het Zakendoen (12.000 exemplaren verkocht) en het populaire Kun je een Rups leren Vliegen, een boekje voor leiders in de 21ste eeuw.
Jan Bommerez verzorgt ook bijzonder inspirerende lezingen voor verkopers, waarbij de nadruk niet ligt op het beïnvloeden van klanten, maar op het vergroten van de persoonlijke power van de verkoper. De verkoper die persoonlijke power heeft, hoeft geen beroep te doen op verkooptechnieken en wordt daarom veel meer geliefd dan zijn collega die de klant wil beïnvloeden.

Overige informatie

– Omschrijving lezing 2
“Incrementele verandering is de grootste vijand van innovatie.” is een uitspraak van Nicholas Negroponte, hoofd van het medialaboratorium aan het M.I.T. (Massachussets Institute of Technology). Als de wereld met quantumsprongen verandert, kun je als bedrijf niet meer volstaan met dwergstapjes. Doorbraakdenken is een discipline die spontaan wordt toegepast door de meest succesvolle innovators, maar erg zeldzaam is bij de meesten van ons. We zitten vast in het analytisch soort denken wat we op school geleerd hebben: dat denken gaat uit van de analyse van gegevens en dus van het verleden. Doorbraken komen nooit uit het verleden. De term “creative problem solving” wijst op iets wat niet bestaat. Wie zich bezighoudt met problemen is zelden creatief. Alleen wie leert denken in mogelijkheden, kan creatief zijn. Dit is een tijd van kansenmanagement niet van kostenmanagement. De 7 principes van Doorbraakdenken:
– Het brainware tijdperk.
– Het verschil tussen doorbraakdenken en conventioneel denken.
– Analysis, paralysis.
– Kansen, niet kosten.
– Drie soorten doorbraken.
– Waarom oplossingen leiden tot nieuwe problemen.
– Efficiency versus effectiviteit.

– Omschrijving lezing 7
Verandering is een te zwak woord voor wat nu bezig is. We beleven een totale transformatie van de maatschappij. Als een rups groeit en zijn oude huid meerdere malen aflegt voor een nieuwe, kunnen we spreken over `verandering`. Als de rups echter een vlinder wordt is dat een heel ander proces: dat is transformatie. Bij `verandering` voeg je iets toe of neem je iets weg van iets bestaands. Bij `transformatie` dient het bestaande echter te verdwijnen om de weg te ruimen voor iets veel groters. De eikel dient te sterven om de weg te ruimen voor de eik, de rups dient te sterven om de vlinder mogelijk te maken. In alle gevallen gaat transformatie over de bevrijding van een immens, maar wel reeds aanwezig potentieel. Dat is nu ook het geval met ons mensen. Het is allang bekend dat we veel meer potentieel hebben dan we gebruiken. Vroeger zei men dat we nog geen 10% gebruikten van ons hersenpotentieel, nu zeggen hersenonderzoekers dat we hoogstens 0,00001% gebruiken van ons potentieel… We staan aan de vooravond van een quantumsprong in menselijke vermogens: het Creativiteitstijdperk. Veranderingsmanagement kan daar niet mee omgaan. We hebben nood aan transformationele leiders. Wat dat betekent is het thema van deze nieuwe lezing.
– Het verschil tussen verandering en transformatie.
– De voorwaarden voor transformatie.
– Emotionele Intelligentie en transformatie.
– Karakteristieken van transformationele leiders.
– Innerlijke eenvoud als antwoord op groeiende externe complexiteit.
– “Wees de verandering die je in de wereld wenst te zien” – Gandhi.
– Voorbeelden van transformationele leiders.
– Wat kun je eraan doen?

Repertoire/Acts

Bekendste lezingen:
1. Succesvol netwerken in de Netwerk Economie
2. Van kenniseconomie naar ideeëneconomie
3. Het nieuwe sales paradigma
4. De Wetten van het Sukses
5. De vitale rol van innovatie in het creativiteitstijdperk
6. De 7 gewoontes van zeer effectieve mensen
7. Emotionele Intelligentie: de deur tot de onderdrukte 90% van het menselijk potentieel
8. FLOW en de Kunst van het Zakendoen
9. FLOW en de Kunst van het Verkopen
10. Kun je een Rups Leren Vliegen (over transformationeel leiderschap)