JAC HIELEMA boeken bij Artiest.nu

Offerte aanvragen

Inspirerend gespreksleider en spreker over economische transities.

Tarief

Op aanvraag

Algemene informatie

Jac Hielema is gespreksleider en spreker die met een filosofische invalshoek spreekt over onderwerpen die de hele maatschappij en mensheid raken. In de loop der jaren heeft hij zich met uiteenlopende, diepgaande kwesties beziggehouden. Hij is actief betrokken bij de ‘Economy Transformers’, een organisatie die zich inzet voor een verandering in de economie. Jac Hielema verzorgt onder andere lezingen over de rol van geld in onze samenleving, (de noodzakelijke vernieuwing van) de economie, onderwijs en vrijheid. Jac Hielema weet met zijn boeiende onderwerpen te raken en te inspireren!

Biografie

Jac Hielema is altijd al op zoek geweest naar antwoorden. Antwoorden op levensvragen en antwoorden op problemen op wereldschaal. Op zijn 16e maakte hij samen met zijn ouders een reis door India. Tijdens deze reis kwam Jac Hielema de scherpe tegenstelling tussen arm en rijk tegen. Hij wilde het begrijpen en daarom besloot hij na zijn ervaring in India om tropische cultuurtechniek te gaan studeren. Het hongervraagstuk in de wereld hield hem bezig en hij wou bijdragen aan de oplossing. De verschillende verklaringen voor honger ( is het echt een kwestie van te weinig voedsel? Of gaat het om de verdeling ervan?) maakten in Jac Hielema de interesse voor filosofie en psychologie wakker. Hij is een studie gaan volgen in deze twee richtingen en was op zoek naar de waarheid. Jac Hielema blijft zichzelf altijd vragen stellen en is onderzoekend. De dood, honger, het kennen van de waarheid en vrije wil zijn onderwerpen waar Jac Hielema zich veel mee bezig heeft gehouden.

Na zijn studies heeft Jac Hielema een tijd lang gehandeld in biologisch groente en fruit. Ook werkte hij bij een bureau voor publiciteit en communicatie. Later heeft hij les gegeven op een vrije middelbare school, een reguliere middelbare school en werkte hij in de bakkerij van een zorgboerderij. Op de vrije school was zijn doel zijn leerlingen te vormen tot ondernemende en zelfbewuste mensen. In 2013 heeft Jac Hielema een opleiding gedaan tot coach waarin deze aspecten van de mens ook erg belangrijk zijn. Naast zijn werkzaamheden als coach geeft Jac Hielema seminars, lezingen, schrijft hij artikelen voor verschillende bladen en is hij actief betrokken bij de ‘Economy Transformers Academy’.

Overige informatie

Jac Hielema is actief betrokken bij de Economy Transformers op de Economy Transformers Academy. Het doel van de Economy Transformers is bij te dragen aan een verandering in de economie zodat er vanuit liefde en vertrouwen een eerlijke verdeling van alle goederen kan ontstaan. “Als we wereldwijd in goed onderling overleg productie en consumptie op elkaar zouden afstemmen, dan zou een kwart van de wereldbevolking slechts 16 uur per week moeten werken in de economie om alle mensen wereldwijd in de materiële levensbehoeften te voorzien.” aldus Jac Hielema.
De Economy Transformers Academy is open voor iedereen en reikt middelen aan om een nieuwe toekomst te creëren. Naast de informatieavonden leidt de Academy in een driejarige opleiding mensen op tot samenlevingskunstenaar.

Referenties

Een greep uit alle activiteiten van Jac Hielema:
– Lezingenreeks in het Veerhuis over geld en bewustzijn.
– Lezing over antroposofie en onderwijs op vrije school Michael.
– Cursus ‘Filosofie van de vrijheid’ bij Verteltheater de Wisseling.
– Gespreksleider bij een bijeenkomst over ‘lokaal geld’ bij woongemeenschap Eikpunt in Lent/Nijmegen.

Repertoire/Acts

Jac Hielema is spreker en gespreksleider. Hij is met name geïnteresseerd in maatschappelijke onderwerpen met een filosofische inslag. Hij verzorgt onder andere lezingen over de rol van geld in onze samenleving, (de noodzakelijke vernieuwing van) de economie, onderwijs en vrijheid.