DAVID PINTO boeken bij Artiest.nu

Offerte aanvragen

Geboren leraar en tevens rasechte organisator .

Tarief

Op aanvraag

Algemene informatie

Vraag professor doctor Pinto naar het omgaan met verschillen tussen mensen. Pinto is de grondlegger van het Inter-Cultureel Instituut (ICI). Het gaat om normen en waarden, achtergronden, referentiekaders, leefmilieu, cultuur, mentaliteit. En vooral hoe je met verschillen daartussen omgaat. Pinto maakte naam op dit vakgebied. Hij is ook hoogleraar Interculturele Communicatie in Nederland.Effectieve communicatie? Omgaan met conflicten? Deze geboren leraar en tevens rasechte organisator en bewezen bestuurder vertelt met passie over relevante onderwerpen.

Biografie

Pinto, is een Joods-Portugese naam. De Pinto's zijn in de 17e eeuw, daartoe noodgedwongen, over de wereld gaan zwerven. Zelf is hij geboren in een Berber stadje, Midelt genaamd, aan de hoge Atlas in Marokko bij een Joods orthodox gezin. Het was ergens halverwege de vorige eeuw. Helemaal exact wanneer is niet bekend; omdat er in afgelegen plattelandse gebieden (en niet alleen in Marokko) werd niet geregistreerd. Hij kon goed leren en volgde daarom een Rabbinale opleiding in Rabat. Hij ging echter werken niet als Rabbijn, maar als leraar. Zijn eerste migratie vond plaats naar Israël. Ook hier werkte hij als leraar. Zijn tweede migratie was van Israël naar Nederland. Hier aangekomen sprak hij geen woord Nederlands. Via Franse boekjes uit België en wat privé lessen, leerde Pinto in zijn vrije tijd het Nederlands. Overdag verrichtte hij voltijds, allerlei ‘eenvoudige’ werkzaamheden, waarbij kennis van de Nederlandse taal niet noodzakelijk was. Zo vulde hij vakken met handdoeken en lakens in een wasserij, spoelde hij flessen in een apotheek en veegde de straat schoon. Jaren later in Amsterdam, ging hij optreden als Stand-Up-Comedian (in het Nederlands), als hobby. In 1972 begon Pinto, naast zijn voltijdse werkzaamheden intussen op financieel-economisch gebied (afdeling Boekhouding en afdeling Begrotingen & Calculaties), de Universitaire studie Semitistiek (Talen en Culturen van het Nabije Oosten). In 1975 behaalde hij hierin zijn Kandidaatsexamen en in 1976 zijn Doctoraalexamen. Hierna werkte hij als docent/coördinator Transculturele Pedagogiek, als studieleider her- en bijscholingen en als directeur Stichting Welzijn Buitenlanders. Sinds 1982 is hij directeur van het Intercultureel Instituut (ICI), een zelfstandig (dus een niet gesubsidieerd) expertisecentrum voor Diversiteit, (Interculturele) Communicatie, Organisatie, Conflictkunde en Management.
Naast dit is hij in 1993 gepromoveerd tot doctor in de Psychologische-, Pedagogische- en Sociologische Wetenschappen (PPSW) aan de Rijksuniversiteit van Groningen (RUG). In 1998 werd hij als hoogleraar Interculturele Communicatie benoemd in Nederland (aan de UvA). En kort hierna ook in Israël (aan de Bar-Ilan Universiteit, Vestiging Ashkelon).

Overige informatie

Prof. Dr. David Pinto is de grondlegger van het Intercultureel Instituut (ICI). Het ICI verzorgt cursussen, verricht (toegepast) onderzoek en adviseert aan profit, non-profit en (semi)overheid organisaties. Dit doen ze sinds 1982. De cursussen en trainingen van het ICI zijn gebaseerd op de theorie van Pinto over verschillen tussen mensen (op macro-, meso- én micro niveau) en de door hem ontwikkelde methode hoe effectief om te gaan met deze verschillen (met behoud van ieders eigenheid), hét antwoord voor het vraagstuk van Diversiteit. Het is naar deze methode dat Jan Marijnissen verwijst met zijn uitspraak voor de microfoon op 19 november 2006. Onderzoeker-huisarts Hans Harmsen is ook hierop gepromoveerd in 2003 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook hieruit blijkt hoe praktisch en effectief deze methode is, voor iedereen. ICI en Pinto zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Prof. dr. David Pinto is te boeken voor: algemene presentatie, specifieke presentatie, coaching, dagvoorzitterschap, discussieleider, forum en lezing.

Recensies

Betuursfuncties die David Pinto heeft mogen vervullen:
Lid Beleidswerkplaats Coöperatieve Innovatie van Rabobank Nederland (denktank van de organisatie)
Voorzitter van de Advies Raad Culturele Diversiteit van de Gemeente Den Haag
Kroonlid van het bestuur van de RUG (Rijksuniversiteit Groningen)
Lid van de Raad voor de beroepskeuzevoorlichting, een adviesorgaan voor de Regering en het CBA (Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening)
Lid Governing Council van de Internationale Organisatie SIETAR (Society for Intercultural Education Training And Research)
Lid van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Regionaal Schoopadviesdienst van Groningen
Lid van De Derde Kamer (schaduwparlement voor Ontwikkelingssamenwerking en Internationale solidariteit)
Voorzitter van de stichting Straathoekwerk in Groningen
Voorzitter van Mixt (voorheen Pop Against Racism), die jaarlijks op de 3e zondag van augustus het festival 'Pop Against Racism' organiseerde
Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Katholieke scholengemeenschap PCC
Lid van de Raad van Toezicht van de Haagse Hogeschool en Technische Hogeschool Rijswijk
Lid van de Raad van Toezicht van het Zaans Medisch Centrum (ZMC)
Lid van de Advisory Board van Comsec Consulting, een (beursgenoteerde) multinational voor Information Security
Lid Raad van Advies Solid House Foundation, samen met o.m. Hans Dijkstal
Voorzitter van de Vereniging ter meerdere eer en glorie van de salonboot De Freule anno 1908

Discografie/Publicaties

Zijn Oratie "Een nieuw perspectief" heeft hij op 24 maart 2000 uitgesproken. Hij is auteur van boeken, maar ook van essays, columns en artikelen.
De boeken die hij onder andere geschreven heeft zijn:
Het virus cultuurverschillen 1994
Interculturele conflicten 2000
Interculturele communicatie 2002
Interculturele communicatie, conflicten en management 2004
De wereld volgens Pinto 2004
Beeldvorming en integratie 2004
Interculturele communicatie: een stap verder 2007