DAPHINA MISIEDJAN (MR.DR.) boeken bij Artiest.nu

Offerte aanvragen

Een juriste & onderzoeker die water en recht verenigt.

Tarief

Op aanvraag

Algemene informatie

Mr. dr. Daphina Misiedjan is een expert op het snijvlak van mensenrechten en milieu. Haar invloedrijke werk rondom de toegang tot schoon water en sociale gerechtigheid heeft haar al meerdere ereprijzen opgeleverd. Universitair docent aan het International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam en geprezen auteur. Misiedjan zet zich in voor duurzame ontwikkeling en de erkenning van rechten van ecosystemen.

Biografie

Misiedjans (geb. 1990) interesse in het recht en zijn invloed begon reeds tijdens haar middelbare school. Anno heden is mr. dr. Daphina Misiedjan assistent-professor en een gepassioneerde onderzoeker op het vakgebied milieu, gespecialiseerd in waterproblematiek. Ze is betrokken bij onderzoeksprojecten over klimaatverandering op de Caribische eilanden en pleit voor juridische maatregelen om ecologische grenzen te erkennen. Misiedjan heeft haar academische kennis verbreed en stond met diverse publicaties in gerenommeerde bladen. Ze verbindt onderzoek met beleid en wil een bijdrage leveren aan een betere wereld. Met haar benoeming tot lid van De Jonge Academie van de KNAW in 2023, bevestigt ze haar status als vooraanstaand denker in haar vakgebied.

Overige informatie

Misiedjan is inzetbaar voor symposia en andere informatieve bijeenkomsten. Voor lezingen en informatie over haar beschikbaarheid kunt u uw belangstelling kenbaar maken via het contactformulier op deze site. U kunt ons uiteraard ook altijd bellen.

Recensies

“De inzet van Misiedjan op het gebied van klimaatadaptatie en rechtvaardigheid biedt nieuwe inzichten”, Volkskrant, 2021.

Discografie/Publicaties

– A Research Agenda for Human Rights and the Environment (2023).
– Governance for Sustainable Development: A Human Rights Perspective (2022).
– Klimaat en het Koninkrijk: Waarom de internationale klimaatafspraken niet gelden voor de Caribische eilanden (2022), Nederlands Juristenblad.
– Water Law: The Evolution of the Law and Politics of Water (2021).

Bijzondere optredens en/of gebeurtenissen

Pakhuis de Zwijger, de Rode Hoed en het World Resources Forum zijn enkele podia waar Misiedjan haar expertise met een geboeid publiek heeft gedeeld.

Behaalde prijzen

– Agnites Vrolikprijs (2018).
– Black Achievement Encouragement Award (2017).
– Nominatie New Scientist Wetenschapstalent (2019).

Referenties

Diverse universiteiten en wetenschappelijke instituten bevestigen haar impactvolle bijdrage aan klimaatadaptatie en waterrecht.

Repertoire/Acts

Misiedjan spreekt over water, mensenrechten, milieu, duurzaamheid, het hoger onderwijs en sociale gelijkheid.