WIM VEEN (PROF. DR.) boeken bij Artiest.nu

Offerte aanvragen

Een veel gevraagd spreker op conferenti om een reden...

Tarief

Op aanvraag

Algemene informatie

Wim Veen is hoogleraar educatie en technologie aan de TU Delft en is verantwoordelijk voor de sectie EduTec. EduTec geeft onderwijs op het gebied van e-learning en de implementatie van nieuwe vormen van leren en training in de publieke en private sector. Zijn onderzoek betreft de ontwikkeling van nieuwe concepten voor leren en opleiden. Hij is een veel gevraagd spreker op binnen- en buitenlandse conferenties.

Biografie

Wim Veen werkte voorheen als didacticus in de leraarsopleiding van de universiteit van Utrecht, waar hij in 1986 een onderzoeksgroep oprichtte op het gebied van educatieve toepassingen van IC. Hij werkte in een groot aantal nationale en internationale projecten die zich richtten op de invoering van computers in scholen, de ontwikkeling en vertaling van computer software en het gebruik van telecommunicatie. Verder werkt hij als consultant voor publieke en private organisaties. Hij redigeerde een aantal boeken en publiceerde vele artikelen over het gebruik van ICT in het onderwijs.

Overige informatie

Veranderingen in het regulier onderwijs worden niet alleen aangestuurd door de overheid. Steeds meer onderwijsinstellingen ontwikkelen nieuwe leervormen die in verschillende mate ook de organisatie doen kantelen. Oorzaken daarvoor zijn de veranderende vraag van de arbeidsmarkt en van de klant zelf, de student of leerling. Activerende vormen van onderwijs, in termen van competentiegericht onderwijs of een andere strategie waarbij ICT een belangrijke rol speelt worden door een toenemend aantal instellingen opgepakt. Wim Veen en zijn groep biedt zicht op de richting waarin onderwijs zich in de komende tijd zal ontwikkelen en welke consequenties dat heeft voor de stakeholders, zoals docenten, uitgevers en andere toeleveranciers.

In het bedrijfsleven wordt leren op de werkplek een continue activiteit, maakt gebruik van virtuele netwerken, is informeel en zelfsturend en is direct gekoppeld aan het werk en de business doelen van een bedrijf. Kennis wordt niet langer ‘gemanaged’ met behulp van databases maar bevindt zich in de werkondernemers die gezamenlijk het sociaal kapitaal van de onderneming vormen. Door de instroom van steeds meer jongeren in het bedrijfsleven is Wim Veen geïnteresseerd in de cultuur van jongeren die opgroeit met informatie en communicatie technologie. Hij gebruikt de term Homo Zappiens voor de jongeren die opgroeien met een muis in de hand en een computer als eerste venster op de wereld. Hij heeft een positieve kijk op deze generatie en ziet deze generatie als richtinggevend voor toekomstige scenario’s voor leren en werken, zowel organisatorisch, didactisch als inhoudelijk. Hij is een veel gevraagd spreker op binnen- en buitenlandse conferenties.