ROB CREEMERS boeken bij Artiest.nu

Offerte aanvragen

Marktanalist en ICT Industry Trendwatcher met een eigentijdse visie.

Tarief

Vanaf: € 5.245

Algemene informatie

Rob Creemers is marktanalist en trendwatcher. In 1990 raakte hij ervan overtuigd dat de PC wereld waarin hij werkzaam is, grondig zal gaan veranderen en ging zich full time bezig houden met 'trend watching'. Als marktanalist en trendwatcher opereert Rob tegenwoordig zelfstandig onder de naam TechnoTrends. Hij volgt en analyseert de ontwikkelingen in de ICT sector op de voet. Het duizelt de luisteraar als trendwatcher Rob Creemers praat over ontwikkelingen in de ICT-sector die ons te wachten staan. Zijn verhaal maakt een verpletterende indruk.

Biografie

Sinds 1980 is Rob Creemers actief in de IT sector. Na enige tijd als manager production control en IT bij Siemens in Zuid Afrika gewerkt te hebben, keert hij in 1987 terug naar Nederland. Na een paar jaar als Software support manager bij Olivetti richt hij zijn eigen bedrijf TechnoTrends op waar hij als trendwatcher en marktanalist alle ontwikkelingen op het gebied van ICT, energie, vergrijzing en globalisering nauwlettend in de gaten houdt. In seminars en congressen in binnen- en buitenland presenteert Rob zijn opvattingen op een indringende, originele en eigentijdse (sterk multimediale) wijze. Hij gaat in op de gevolgen voor de huidige maatschappij, waarin niemand deze bijzonder snelle ontwikkelingen nog kan ontlopen.

Overige informatie

Tijdens zijn presentaties probeert hij zijn toehoorders een beeld van de wereld te geven. Als trendwatcher speelt hij in op de laatste ontwikkelingen. Dagelijks spit hij onnoemelijk veel bladen, tijdschriften en internetsites na, op zoek naar de laatste ontwikkelingen. Die hij dan weer verwerkt in zijn presentatie. Internet en mobiele telefonie zijn gemeengoed geworden. Of, om het in Rob Creemers woorden te zeggen: We hebben 25 jaar gewerkt aan wat er nu is aan techniek. Nu is het af en máákt het de wereldgeschiedenis. De wereld praat in eentjes en nulletjes. Er zijn geen grenzen meer, de wereld wordt steeds kleiner. Tijd om daarvan te profiteren. Laat dat vertellen door Rob Creemers. Hij sleept zijn toehoorders mee de toekomst in. Het ongewisse bekend maken, dat is zijn missie. De grenzen vervagen, de afstanden verdwijnen. Wij Nederlanders moeten ons aanpassen. Aan de vergrijzing én aan de opkomst van de Aziaten. Want denk niet dat het een IT-verhaal is. Verre van dat, zou Rob zeggen. Het gaat over wat we ermee kunnen doen. Om ook in de toekomst -in een door Azië gedomineerde wereld- een rol van betekenis te kunnen spelen. Laat het Rob Creemers uitleggen. Helder, flitsend, duidelijk, gepassioneerd.
Rob Creemers is te boeken voor onder andere een lezing.

Bijzondere optredens en/of gebeurtenissen

Onder zijn toehoorders treffen we niet alleen het bedrijfsleven, de overheden en de dienstverleners aan, maar ook een brede groep toehoorders die belangstelling hebben voor de ontwikkelingen rond deze "Netwerk Samenleving". Zijn inzichten en beschouwingen zijn in diverse vakbladen verschenen.

Repertoire/Acts

In een moordend tempo zet hij trends op een rijtje, waaruit een beeld tevoorschijn komt waarin waarin allerlei met elkaar verbonden, digitale apparaten onze omgeving bevolken en waarin de grootste afstanden met één klik van de muis overbrugd kunnen worden. Dat streaming video hierin een steeds belangrijkere rol gaat spelen moge duidelijk zijn. De kern van zijn betoog is een stelling van McKinsey: Als organisaties nieuwe technologie intelligent gebruiken, kunnen ze een dramatische sprong in productiviteit maken en hun concurrentiepositie sterk verbeteren.