WESSEL GANZEVOORT (PROF. DR.) boeken bij Artiest.nu

Offerte aanvragen

Hij spreekt over strategie, leiderschap en organisatietransformatie.

Tarief

Op aanvraag

Algemene informatie

Prof.dr. Wessel Ganzevoort is een Nederlands bedrijfskundige, organisatieadviseur en hoogleraar Organisatiedynamiek en Innovatie aan de Universiteit van Amsterdam. Traditionele managementmethodieken zijn weliswaar niet zinloos geworden, maar onvoldoende. Er is sprake van een echte revolutie in de werkelijkheid van ondernemen en organiseren. Wessel Ganzevoort spreekt over onderwerpen als: Strategie Leiderschap Organisatieontwerp en Ontwikkeling Organisatiedynamiek en- innovatie.

Biografie

Johan Wessel Ganzevoort (Zwolle, 11 september 1946) groeide op in Haarlem, waar hij van 1965 tot 1967 de HBS volgde aan het Eerste Christelijk Lyceum. Van 1965 tot 1967 studeerde hij bedrijfskunde aan Nijenrode. Na zijn diensttijd studeerde hij naast zijn werk economie aan de Vrije Universiteit, waar hij in 1973 zijn kandidaats behaalde. Van 1976 tot 1980 volgde hij een doctoraal andragologie aan de Universiteit van Amsterdam. Als een echte professional is hij zich blijven bijscholen op het gebied van informatica, strategie en communicatie. In dit kader begon hij in 1996 aan een opleiding transpersoonlijke psychologie.

In 1980 ging Ganzevoort aan de slag als organisatieadviseur bij Klynveld Kraayenhof & Co. (KKC), tegenwoordig KPMG. Zijn aandachtsgebieden zijn strategie en ontwerp van organisaties vanuit een menselijk perspectief. In 1983 werd hij lid van de maatschap, en vervulde verder verschillende managementfuncties. Zo was hij vanaf 1991 directievoorzitter van KPMG Management Consulting, de consultingtak van KPMG. Namens KPMG was hij van 1994 tot 1996 voorzitter van de Raad van Organisatie-Adviesbureaus. Tot 1999 was hij directeur KPMG Inspire Foundation, een instituut voor kennisinnovatie op het gebied van strategie, leiderschap en organisatietransformatie. Sinds 1982 startte Ganzevoort ook in het onderwijs als docent organisatie-ontwerp bij de Stichting Interacademische Opleiding Organisatiekunde. Daarbij is hij sinds september 1998 bijzonder hoogleraar Organisatiedynamiek en -Innovatie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie van de Universiteit van Amsterdam.

Ganzevoort heeft verder vele bestuursfuncties en commissariaten vervuld, waaronder bij GeoDelft, Waterloopkundig Laboratorium, De Baak, Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa), Theatergroep De Kern, en SIRE.

Overige informatie

De toenemende aandacht voor leiderschap is niet toevallig. Traditionele managementmethodieken zijn weliswaar niet zinloos geworden, maar onvoldoende. Er is sprake van een echte revolutie in de werkelijkheid van ondernemen en organiseren. Industrieel denken maakt plaats voor een fundamenteel andere kijk op organisaties: organisaties als lerende en levenden organismen. Levende en lerende organismen vergen een andere manier van leiden. Persoonlijke kwaliteiten van mensen zullen doorslaggevend zijn. Voor leiderschap moet een mens weliswaar talent hebben, maar leiderschap kan wel degelijk ontwikkeld worden. Tijdens het college behandelt Ganzevoort zowel fundamentele theoretische notities als praktische toepassingen.

Discografie/Publicaties

Publicaties van zijn hand zijn: 1980. Organisatie en informatie-ontwikkeling. Met A. van der Heijden. Handboek en praktijkboek. Stenfert Kroese. 1999. Organiseren als menselijk leven : contouren van een nieuw paradigma. Vossiuspers AUP. 2003. Spiritualiteit in leiderschap : een verkenning van de betekenis van spiritualiteit voor leiderschap in organisaties. Titus Brandsma Instituut.