KLAAS VAN EGMOND (PROF. DR.) boeken bij Artiest.nu

Offerte aanvragen

Een belangrijk autoriteit op het terrein van milieu en duurzaamheid.

Tarief

Op aanvraag

Algemene informatie

Van Egmond is een nationaal en internationaal erkende autoriteit op het terrein van milieu. Hij kent zowel de wetenschappelijke als de maatschappelijke kanten van het milieuvraagstuk. Daardoor is hij in staat een brug te slaan tussen het meer fundamentele onderzoek in de milieuwetenschappen en de grote maatschappelijke vragen vanuit de overheid en de samenleving.

Biografie

Nicolaas D. van Egmond (1946) studeerde voedseltechnologie aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen. In 1972 trad hij in dienst bij het luchtonderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieuhygiene (Rivm). Zijn wetenschappelijke activiteiten betroffen het ontwikkelen van modellen, meettechnieken en monitoringprogramma’s op het gebied van luchtvervuiling. In 1982 werd hij hoofd van het Laboratorium voor Luchtonderzoek en vanaf 1987 gaf hij leiding aan het bodem- en grondwateronderzoek. Sinds 1989 was hij als directeur Milieu van het Rivm verantwoordelijk voor het gehele milieuonderzoek van het instituut. Sinds 2002 is een deel van dit Rivm-milieuonderzoek geprofileerd tot een Milieu- en Natuurplanbureau (Mnp) en sinds 1 januari 2006 is dit planbureau tot een zelfstandige organisatie geworden. Van Egmond is directeur van het Mnp en in die functie verantwoordelijk voor vele evaluerende en verkennende studies over de volle breedte van het werkterrein van milieu en natuur. Van Egmond is sinds 1995 als bijzonder hoogleraar Milieukunde verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Overige informatie

In de duurzame Top 100 van 2010 stond hij op de 27e plaats.