GERRIT MANENSCHIJN (PROF. DR.) boeken bij Artiest.nu

Offerte aanvragen

Prominent theoloog, filosoof en ethicus.

Tarief

Op aanvraag

Algemene informatie

Manenschijn is emeritus-hoogleraar christelijke ethiek aan de Vrije Universiteit. Hij publiceert regelmatig en preekt bijna elke zondag. Hij stelt dat de discussie over zaken als integratie en generaal pardon meestal uitloopt op de vraag of je vóór of tegen de multiculturele samenleving bent. De verkeerde vraag want de multiculturele samenleving bestaat al. We kunnen ons beter afvragen hoe we de multiculturele samenleving zodanig vorm kunnen geven dat allen er wel bij varen, zowel nieuwkomers als oudgedienden. Laat hem de discussie maar leiden.

Biografie

Gerrit Manenschijn geboren in 1931, is een theoloog, filosoof en ethicus. Hij verwierf bekendheid door zijn indringende studies over de filosofie en ethiek van Thomas Hobbes, Adam Smith, Immanuel Kant en John Rawls.
Prof. Dr. Gerrit Manenschijn, studeerde theologie, ethiek en filosofie aan de VU in Amsterdam. Promoveerde bij prof. dr. H.M. Kuitert op ‘Moraal en eigenbelang bij Thomas Hobbes en Adam Smith’. Was predikant in de Gereformeerde Kerken, docent ethiek aan de VU, hoogleraar ethiek in Kampen (1988-1996) en nu verbonden aan BeNeLux Universitair centrum voor wetenschap, cultuur en humaniteit voor de bijzondere leerstoelen ‘Krijgsmacht en samenleving’ en ‘Politiewetenschappen’. Verzorgde bij Instituut Clingendael voor diplomaten van de Soedanese regering en vertegenwoordigers van de oppositie uit het zuiden van Soedan colleges over Religion and International Politics.

Overige informatie

Manenschijn gaat in op een aantal thema’s en vragen: Is er sprake van multicultureel gemekker en multiculturele verwarring? Hoe fataal is het verschil tussen autochtoon en allochtoon? Hoe kan integratie van twee kanten komen? Wat is de rol van religie bij integratie? Vraagt een leefbare multiculturele samenleving om een krachtige overheid? En hoe moeten wij daar zelf mee omgaan? Met name jongeren die de vertrouwde omgeving van het platteland verlaten, in de stad gaan werken of studeren en daar heel direct met de multiculturele samenleving in aanraking komen. Gerrit Manenschijn is emeritus ethicus (Vrije Universiteit Amsterdam en Theologische Universiteit Kampen). Manenschijn is ook predikant geweest in de Gereformeerde Kerk Broeksterwoude.

Discografie/Publicaties

Een greep uit zijn vele publicaties: Moraal en eigen belang bij Thomas Hobbes en Adam Smith, Barbaren en hun buitengewone menslievendheid, Alleen het verbodene lokt, De mythe van de autonomie en God is zo groot dat Hij niet hoeft te bestaan, meestal verschenen bij Kok, Kampen.
Ook publiceerde hij over ethische onderwerpen, w.o. Gerrit Manenschijn, Religie en haat. Over religieus gemotiveerd terrorisme.

Repertoire/Acts

Vroegere citaten:

Godservaringen
De mensen hebben zichzelf een God geschapen. ‘Godservaringen’ zijn het product van hun eigen verbeeldingskracht. Dood is dood – je leeft alleen door in de herinnering van je kinderen.

Uitgewist
Religie is iets wat de gevoelslaag raakt, het besef dat je hier maar korte tijd bent, hooguit tachtig of negentig jaar. Straks wordt je bestaan uitgewist.

Aburde dingen
Absurde dingen hoef je niet te geloven, al staan ze in de Bijbel.

Claim
De waarheidsclaim van het christelijk geloof is onopgeefbaar.

Zo groot dat hij niet hoeft te bestaan
Mijn verstand is ook maar beperkt. Maar ik houd het er toch maar liever op dat ‘God zo groot is dat hij niet hoeft te bestaan’.