ANNEMIEKE ROOBEEK (PROF. DR.) boeken bij Artiest.nu

Offerte aanvragen

Mede-oprichter van MeetingMoreMinds en Social Adventures.

Tarief

Op aanvraag

Algemene informatie

Annemieke Roobeek is sinds 1989 als hoogleraar verbonden aan Universiteit Nyenrode, waar zij tot 1997 de Verolme leerstoel voor Technologie en Economie bekleedde en sindsdien invulling geeft aan de Nyenrode leerstoel voor Strategie en Transformatiemanagement. Op Nyenrode doceert zij over ‘Knowledge Based Networking Organisations’ en ‘Strategy Formation and Innovation’ aan MBA en diverse executive programma’s. Annemieke Roobeek is sinds 1999 oprichter-directeur van MeetingMoreMinds.

Biografie

Annemieke Roobeek (1958) is sinds 1989 als hoogleraar verbonden aan Universiteit Nyenrode. Het ‘leitmotiv’ voor haar is grensverleggend bezig zijn door nieuwe concepten rondom strategie en innovatie (technisch, organisatorisch, business propositie) te bedenken én het direct in de praktijk toe te passen via action research en action learning.

Tot begin 2001 was zij tevens hoogleraar Complexe Vraagstukken op het gebied van Strategie en Beleid aan de Universiteit van Amsterdam. Zij was sinds 1983 verbonden aan de Universiteit van Amsterdam in diverse functies, o.a. als KNAW onderzoeker, op de Wibaut Leerstoel als hoogleraar grootstedelijke vraagstukken en als directeur van STAR-UvA b.v., projectorganisatie voor Strategic Action Research. Zij is co-founder van The European Network University, waar sinds 1997 voor een internationaal post-graduate audience interactieve internetprogramma’s ontwikkeld worden. TNU is diverse malen onderscheiden voor de innovatieve aanpak op het gebied van e-learning.

Annemieke Roobeek is sinds 1994 directeur-eigenaar van Open Dialogue b.v. te Amsterdam in welk kader zij leiding geeft aan grootschalige, complexe veranderingstrajecten in (internationale) ondernemingen, nonprofit organisaties en bij de overheid. In de projecten staat het transformeren naar kennisintensieve netwerkorganisaties centraal. Hierbij wordt op een interactieve wijze met dwarsdoorsnedes uit de onderneming een integrale strategische aanpak ontwikkeld en direct geïmplementeerd. Projecten zijn uitgevoerd bij diverse multinationals, diverse overheidsinstellingen (politie, provincies) en grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Almere), en not-for-profit organisaties zoals NCDO, SenZor, Novib en Oxfam International.

Annemieke Roobeek is directeur van MeetingMoreMinds dat door haar en Erik Mandersloot is opgericht. MeetingMoreMinds is een intercompany network for professional development van kenniswerkers, waarbij high tech en high touch gecombineerd wordt om tot intercompany en interorganisatorische netwerkvorming te komen. MeetingMoreMinds is in 1999 opgezet en gevestigd in Amsterdam. Behalve netwerkvorming tussen bedrijven, wordt het MMM-principe ook toegepast voor organisaties met een groot aantal vestigingen, leden of activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de projecten ‘MeetingMoreMinds Public’ voor de overheid, ‘Sustainability Network for Action and Practices (SNAP), ‘vernieuwend Netwerken voor AWVN’, en ‘CaringMinds’ een interorganisatorische netwerk voor de WoonZorgWelzijnsector.

Daarnaast is Annemieke Roobeek actief als ‘conceptualiser’, bedenker van nieuwe concepten voor bedrijven, organisaties of voor nieuwe functies van gebouwen. Een voorbeeld hiervan is het project ‘De Oude Huygens’, waar voor een voormalige technische school in Amsterdam-West een ambitieus concept ontwikkeld is om te komen tot een samenbundeling van vernieuwende bedrijven die met jonge mensen ‘lerend-werken’ in de praktijk gaan brengen en nieuwe manieren van werken in de praktijk gaan brengen.

Zij is initiatiefnemer van Social Adventures, een ideële stichting opgericht in 1999 die tot doel heeft op heel concrete wijze de interculturele samenleving dichterbij te brengen. Via samenwerkingsprojecten met het bedrijfsleven, het onderwijsveld, maatschappelijke organisaties, allochtonen en vluchtelingen worden nieuwe sociale netwerken ontwikkeld die ruimte geven het onbeminde talent tot bloei te laten komen in een interculturele samenleving.

Overige informatie

Annemieke Roobeek heeft diverse bestuursfuncties bekleed:
– Non-executive director lid van de Board van Fortis NV/AG (bank/verzekeringen) sinds 1994.
– Commissaris bij Aedes – Vereniging van Woningcorporaties sinds 1995.
– Commissaris bij PCM Uitgevers sinds 1997.
– Lid van de adviescommissie voor de verdeling van de gelden van de kansspelorganisaties (2003-2004).
– Commissaris van SNT Group NV (1999-tot 2002).
– Voorzitter van de VROM-Adviesraad voor Innovatieve Projecten in de Stedelijke Vernieuwing (IPSV) (2001-2002).
– Bestuurslid te zijn van: het Nationaal Laboratorium voor Lucht- & Ruimtevaart (1994-2000).
– Lid van de Raad van Toezicht van het VU-Ziekenhuis (1995-2001).
– Bestuurslid van de Stichting De Digitale Stad (1994-2000).
– Lid van het Verenigingsbestuur van de Rietveld Academie (1995-2001).