AD VERBRUGGE (PROF. DR.) boeken bij Artiest.nu

Offerte aanvragen

Filosoof en musicus: Ad Verbrugge is een bijzonder en gedreven mens.

Tarief

Op aanvraag

Algemene informatie

Filosoof en muzikant Ad Verbrugge werd bij het grote publiek onder andere bekend met zijn boek “Tijd van Onbehagen”, waarin hij de problemen van de westerse samenleving analyseert. Verbrugge was jarenlang adviseur bij het programma Buitenhof en is daarnaast mede oprichter van de vereniging Beter Onderwijs Nederland. Hij doceert sociale- en culturele filosofie en filosofie van de economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Samen met Clairy Polak presenteert hij Het Filosofisch Kwintet van Human. Verbrugge is daarnaast ook een begenadigd singer-songwriter en gitarist.

Biografie

Filosoof Ad Verbrugge (1967) groeide op in een gelovig protestants milieu in Terneuzen, waar hij ook de middelbare school doorliep. Hij was al vroeg bezig met vragen over het ontstaan van de wereld en de aard van de samenleving. Het was dan ook niet vreemd dat hij filosofie ging studeren aan de universiteit van Leiden, waar hij ook enige jaren Wijsgerige Ethiek doceerde. Op dit moment doceert hij sociale- en culturele filosofie en filosofie van de economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zowel in Leiden als in Amesterdam werd Verbrugge eens verkozen tot docent van het jaar!
Hij werd bij het grote publiek bekend met zijn boek “Tijd van Onbehagen”, waarin hij de problemen van de westerse samenleving analyseert. In 2004 zond VPRO’s Tegenlicht de documentaire “Bevangen in vrijheid” uit, waarin Verbrugge aan de hand van beeldfragmenten de stand van de Westerse samenleving belichtte. Hij was ook te zien bij “Zomergasten” en het programma “Witteman Ontdekt”. Verbrugge was jarenlang adviseur bij het programma Buitenhof en is daarnaast mede oprichter van de vereniging Beter Onderwijs Nederland. Hij presenteert samen met Clairy Polak Het Filosofisch Kwintet van Human, een van de zeven levensbeschouwelijke omroepen zonder leden. Het Filosofisch Kwintet gaat over de kwaliteit van de rechtsstaat. Ad Verbrugge en Clairy Polak nodigen steeds drie gasten uit om dit thema filosofisch te onderzoeken.

Overige informatie

Naast filosoof is Ad Verbrugge ook een begenadigd singer-songwriter. Hij speelt gitaar en zong bij verschillende bands. Met de voormalige band van Anouk (Hans Eijkenaar, Leendert Haaksma en Michel van Schie) nam hij in 2010 het album “Nightplane” op, met lyrische melodieën en poëtische teksten. Deze verwoorden dezelfde gedachten en gevoelens die ten grondslag liggen aan zijn boeken en essays.
Artiesten als Bob Dylan, David Bowie, Coldplay en David Gray, maar ook Middeleeuwse volksmuziek en de New Wave uit de jaren tachtig vormden de inspiratiebronnen. Verbrugge treedt ook op met deze band.

Recensies

“Met Staat van Verwarring leert Ad Verbrugge ons de liefde kennen.
Een kleine filosofie van de liefde. Dat is wat Verbrugge ons met dit boek schenkt. In zijn zoektocht naar de liefde in een virtuele consumptiecultuur, naar de verklaring voor het verkoopsucces van het boek Vijftig Tinten en naar de verankering van de idealen van de jaren zestig, etaleert hij de liefde in al haar facetten. Wij zijn Verbrugge dank verschuldigd voor dit boek.”
Paul Strijp, januari 2014.

Discografie/Publicaties

Boeken en essays:
De verwaarlozing van het zijnde : een ethologische kritiek van Heideggers Sein und Zeit (2001).
Hegel : een inleiding (2002).
Tijd van onbehagen : filosofische essays over een cultuur op drift (2004).
Staat van verwarring : het offer van liefde (2013).
Waartoe is de universiteit op aarde? (samen met Jelle Baardewijk, 2014).
Videoclips:
Dusk, Bleeding Man (2006).
Crossing Bridges, Taking The Time (2008).
CD:
Nightplane (2011).

Video: De moderne mens ondermijnt de eigen bestaansvoorwaarden – hoe de vrije markt het goede leven bedreigt.

Persbericht

“Vijftig tinten leert ons: we missen binding.
Populaire cultuur zegt veel over de tijd waarin we leven. Filosoof Ad Verbrugge dook daarom in de erotische roman Vijftig tinten grijs en ont-dekte een nieuwe behoefte aan verbintenissen. ‘Onze generatie weet niet meer precies wat zoiets als een relatie eigenlijk inhoudt.'”
Wilma de Rek, 20 juli 2013, De Volkskrant.
“Ad Verbrugge bij Nieuwsuur.
Woensdagavond was filosoof Ad Verbrugge te gast bij Nieuwsuur, waar hij sprak over de culturele problemen waar Europa mee worstelt. Verbrugge noemde Europa ‘in termen van waarden het meest diverse continent’. De Europese instituties vormen echter een systeem waarin we de diversiteit niet kunnen hanteren.”
Juli 2015, Boomfilosofie.nl.

Repertoire/Acts

Als spreker behandelt Ad Verbrugge vooral onderwerpen die te maken hebben met filosofie en zingeving. Verbrugge treedt ook op als muzikant.

Een oude opname van 2003 van VPRO Tegenlicht: In het gareel: Bevangen in Vrijheid.