PAUL DE RUITER boeken bij Artiest.nu

Offerte aanvragen

Architect met een duidelijke visie op duurzaam bouwen.

Tarief

Op aanvraag

Algemene informatie

Door onderzoek en experimenten kunnen gebouwen en steden ontstaan waarin mensen zich prettig voelen, zonder dat dit ten koste gaat van het milieu en de economische haalbaarheid. Dat is in het kort de filosofie van het in 1994 opgerichte Architectenbureau Paul de Ruiter. De Ruiter geeft regelmatig lezingen, schrijft artikelen voor vaktijdschriften en geeft les op Technische Universiteiten en Academies van Bouwkunst. Hij is voorzitter van de stichting Living Daylights en zet zich in voor diverse instellingen die een duurzame samenleving nastreven.

Biografie

Paul de Ruiter (1962) studeerde in 1990 (cum laude) af aan de TU Delft. Voor de oprichting van zijn eigen bureau in 1994 werkte hij bij toonaangevende architectenbureaus in Canada, Australië en Nederland. Naast zijn ontwerpwerkzaamheden werkt De Ruiter aan een promotieonderzoek naar klimaatactieve gevels. Architectenbureau Paul de Ruiter (Amsterdam) richt zich van begin af aan specifiek op duurzame, energiezuinige architectuur. Het bureau werkt vanuit de overtuiging dat door onderzoek en innovatie esthetisch mooie gebouwen kunnen ontstaan die duurzaam en energiezuinig zijn en gezond om in te verblijven. Ook productontwikkeling maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Zo ontwikkelde Architectenbureau Paul de Ruiter onder meer de Mercator klimaatgevel en een speciale zonwering voor villa’s en kantoorgebouwen.

Overige informatie

Het doel van deze innovatiefilosofie is een meerwaarde te creëren uit tegenstrijdigheden in de randvoorwaarden. De synergie ontstaat door de integratie van de architectuur met de installaties en constructie enerzijds en de toepassing van nieuwe technologieën en wetenschappelijk onderzoek anderzijds. Door de technologie empirisch te benaderen ontstaat een voedingsbodem voor modernisering en een impuls voor architectonische en stedenbouwkundige vernieuwingen. Daarom worden voor elke opdracht behalve de architectonische vorm ook de stedelijke context, de typologie, landschappelijke kwaliteiten, materiaalgebruik en detaillering onderzocht. In technologische zin wordt veel onderzoek gedaan naar de energiezuinigheid van gebouwen, de bouwfysica, de bouwmethodiek en de constructie. Vaak vindt daarbij een uitwisseling van kennis plaats met TU’s, TNO en andere instellingen. Het opdrachtenpakket van Architectenbureau Paul de Ruiter B.V. varieert van stedenbouwkundige studies, utiliteitsbouw en woningbouw tot interieurontwerpen en industriële vormgeving. Op het bureau werken enthousiaste mensen die zich onderscheiden doordat ze geloven in de kracht van de ontdekking. Hun werkterrein is: ‘Qua Patet Orbis’, oftewel: zover de wereld strekt.

Bijzondere optredens en/of gebeurtenissen

Enkele spraakmakende projecten van het bureau zijn het kantoor voor Rijkswaterstaat Zeeland (Middelburg), de Veranda Parkeergarage (Rotterdam), villa Deys (Rhenen) en het in aanbouw zijnde Bijlmer Parktheater. Onlangs heeft Architectenbureau Paul de Ruiter de opdracht gekregen voor het ontwerp van het eerste van een reeks Green Buildings van TNT.