MR. DRIES VAN AGT boeken bij Artiest.nu

Offerte aanvragen

Emeritus hoogleraar, ex-politicus en voormalig premier.

Tarief

Op aanvraag

Algemene informatie

Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt (2 februari 1931) is een Nederlands politicus. Hij was minister-president van drie kabinetten, van 1977 tot 1982. Dries Van Agt nam op 13 oktober 1982 afscheid van de Nederlandse politiek. Zelden zijn de meningen over een politicus sterker verdeeld geweest dan over Dries Van Agt. Door velen werd hij beschouwd als de fakkeldrager voor waarden en normen in onze samenleving. Zijn aanhangers zagen in hem een slimme vertegenwoordiger van de zwijgende meerderheid, tegenpool van de bemoeizuchtige heren in Den Haag die alles voor de burger wilden regelen. Zijn tegenstanders ontwikkelden een grondige haat tegen zijn pose van kruisridder voor het fatsoen.

Biografie

Van Agt werd geboren te Geldrop (Noord-Brabant) als zoon van een textielfabrikant. Na het behalen van het diploma gymnasium-A aan het Augustinianum in Eindhoven studeerde hij rechten aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Hij behaalde zijn doctoraal examen in 1955 en was lid van het Nijmeegsch Studenten Corps Carolus Magnus. Vervolgens was hij tot 1957 advocaat te Eindhoven. Hij was daarna tot 1962 werkzaam bij de directie Juridische en bedrijforganisatorische zaken van het ministerie van Landbouw en Visserij en tot 1968 bij de stafafdeling wetgeving publiekrecht van het ministerie van Justitie. Van 1968 tot 1971 was hij hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van 6 juli 1971 tot 11 mei 1973 was hij voor de Katholieke Volkspartij (KVP) minister van Justitie in het Kabinet-Biesheuvel. In het Kabinet-Den Uyl was hij vervolgens tot 19 december 1977 viceminister-president en minister van Justitie. Hij was een aantal malen het middelpunt van politieke rellen, bijvoorbeeld toen hij eigenmachtig de abortuskliniek Bloemenhove wilde laten sluiten en door zijn onbeholpen optreden in de Zaak-Menten. Van 19 december 1977 tot 4 november 1982 was Van Agt minister-president en minister van Algemene Zaken, van respectievelijk het Eerste, Tweede en Derde Kabinet-Van Agt. In Van Agt II kreeg hij opnieuw te maken met Joop den Uyl, die dit keer als vice-premier en “superminister” van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder Van Agt moest dienen. De karakterologische en politieke verschillen leidden tot hevige aanvaringen. Van 1982 tot 1983 was hij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het Christen-Democratisch Appèl (CDA). Daarna was Van Agt tot 1987 Commissaris van de Koningin in de Provincie Noord-Brabant. Hij was van 1987 tot en met 1989 vertegenwoordiger van de Europese Gemeenschap in Japan. Tot 1995 vervulde hij dezelfde functie in de Verenigde Staten. In 1995-1996 vervulde hij een gasthoogleraarschap internationale betrekkingen aan de Universiteit van Kyoto in Japan.