JAN WILLEMS (DR.) boeken bij Artiest.nu

Offerte aanvragen

Een bevlogen spreker over de (opvoedings)rechten van het kind.

Tarief

Op aanvraag

Algemene informatie

Prof. dr. Jan Willems heeft zijn hoofdfunctie bij de Capaciteitsgroep Internationaal en Europees recht en het Centrum voor de Rechten van de Mens van de Universiteit Maastricht. Daarnaast is hij als bijzonder hoogleraar in de Rechten van het kind verbonden aan de juridische faculteit en het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Op basis van mensenrechtelijke verplichtingen van staten en interdisciplinaire inzichten over universele en selectieve preventie van kinderbeschadiging onderzoekt hij welke structuren van zorg en toezicht rond ouderschap bij kunnen dragen aan de verbetering van opvoeding en de preventie van kindermishandeling.

Biografie

Jan Willems is geboren in Nijmegen op 5 december 1952. Hij studeerde na het gymnasium (Canisius College, Nijmegen; bèta, cum laude) een jaar filosofie (ethiek en logica) in de Verenigde Staten (Winter Park, Florida) en daarna rechten aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van januari 1980 tot oktober 1981 was hij als wetenschappelijk medewerker staats- en bestuursrecht verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Sinds oktober 1981 is hij werkzaam bij de – destijds nog op te richten – juridische faculteit van de Universiteit Maastricht, waar hij verbonden is aan de Capaciteitsgroep Internationaal en Europees recht en het Maastrichts Centrum voor de Rechten van de Mens. Van 1992 tot 1995 volgde hij te Antwerpen als toehoorder de postacademische psychologieopleiding van het Benelux Universitair Centrum. Sinds 2003 is hij als bijzonder hoogleraar in de Rechten van het kind tevens verbonden aan de juridische faculteit (Afdeling Privaatrecht, sectie familie- en jeugdrecht) en het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is vicevoorzitter van de stichting RAAK (Reflectie en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling) en lid van de door de minister voor Jeugd en Gezin ingestelde Stuurgroep aanpak kindermishandeling.

Overige informatie

Hij verzorgde onder meer onderwijs op het gebied van volkenrechtsgeschiedenis en het thema vreemdeling (recht en rassendiscriminatie/vreemdelingenhaat). Thans geeft hij voornamelijk (Engelstalig) onderwijs in de internationaalrechtelijke en metajuridische aspecten van de mensenrechten en de rechten van het kind, in het bijzonder in verband met opvoeding (pedagogiek) en kindermishandeling (ontwikkelingspsychologie en -psychopathologie).

Hij publiceerde in diverse tijdschriften en bundels over Hugo de Groot en de leer van de rechtvaardige oorlog, nucleaire (over)bewapening en mensenrechten, vreemdelingenhaat en rassendiscriminatie en de rechten van het kind in verband met de preventie van opvoedingsproblemen en transgenerationele psychosociale problematiek en in het bijzonder van kindermishandeling (en jeugdcriminaliteit). Eind 1998 promoveerde hij op het interdisciplinaire (mensenrechtelijk-psychologisch-pedagogische), vier boeken omvattende proefschrift Wie zal de Opvoeders Opvoeden? Kindermishandeling en het Recht van het Kind op Persoonswording. Sindsdien verschenen diverse publicaties van zijn hand op het gebied van “internationaal opvoedingsrecht.”

Repertoire/Acts

Expertise:
Kindermishandeling en mensenrechten (transisme en Trias pedagogica), meer in het bijzonder de rechten van het kind met betrekking tot:
– de vroege ontwikkeling van kinderen;
– democratische burgerschapsvorming van kinderen en jongeren;
– psychische (geestelijke) gezondheid in gezinnen;
– voorbereiding en toerusting tot ouderschap (zoals ouderschapseducatie en geschiktheidtoetsing van aanstaande opvoeders; indicatiestelling voor steun, hulp, begeleiding of pleegzorg bij aanstaande of prille opvoeders; facilitering van en zorg en toezicht rond gezinnen).