HANS ALDERS boeken bij Artiest.nu

Offerte aanvragen

Bestuurder, voormalig minister van VROM en Commissaris van de Koningin.

Tarief

Op aanvraag

Algemene informatie

Dossierkennis en enthousiasme kenmerken Hans Alders. Als eerste milieuminister (VROM) voor de PvdA lukte het hem afspraken te maken met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld over terugname van witgoed. Van 1996 tot 2007 was hij Commissaris van de Koningin in Groningen. Hans was in het noorden van ons land actief voor het milieu. Hij was voorzitter van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen en voorzitter van EnergieNed, vereniging van energieproducenten en handelaren. Sinds 2014 is hij president-commissaris bij ProRail. Tot 2018 was hij Nationaal Coördinator Groningen, de rijksdienst inzake aardbevingsschade. Hij onderhandelde tussen Schiphol, bewoners en regio over de geluidsnormen voor Schiphol tot juli 2019. Veelgevraagd, invloedrijk bestuurder en commissievoorzitter.

Biografie

Hans Alders is geboren te Nijmegen in 1952. Hij was PvdA-Kamerlid, minister en bestuurder. Hij ontwikkelde zich via zelfstudie en was in de Tweede Kamer spoedig een vooraanstaand lid van de PvdA-fractie. Hij was woordvoerder voor onder meer ambtenarenzaken en later secretaris van de PvdA-fractie en vertrouweling van Wim Kok. Hans kwam als minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in het kabinet-Lubbers III met nota’s over de ruimtelijke ordening (Vinex) en het milieubeleid (NMP-plus). Hij stapte na zijn ministerschap over naar een internationale functie.
Hans Alders was zeer productief en bekleedde een groot aantal bestuursfuncties en bijbanen. Hans was van 1996 tot 2007 Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen. Vanaf 2007 was Hans bestuursvoorzitter van EnergieNed (nu: Energie-Nederland). In 2008 was Hans voorzitter van de Alderstafel, waaruit een advies volgde over de geluidshinder van Schiphol. In 2008 wordt door het ministerie van LNV bekend gemaakt dat Hans de voorzitter wordt van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen. Deze taskforce is bedoeld om het kabinet suggesties te doen voor het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit op de langere termijn. Hij vervult deze rol tot 2011. Sinds 2014 is Hans president-commissaris van ProRail. Van 2015 tot 2018 was Hans ook Nationaal Coördinator Groningen en kreeg de leiding over deze rijksdienst die de afhandeling van aardbevingsschade en het versterken van panden in het aardbevingsgebied in Groningen (als gevolg van gaswinning in het Aardgasveld van Slochteren) beter zou moeten gaan regelen. Hij onderhandelde tussen Schiphol, bewoners en regio over de geluidsnormen voor Schiphol tot juli 2019.

Overige informatie

Hans Alders geeft lezingen en presentaties. Met zijn zeer uitgebreide staat van dienst, weet hij zijn publiek te raken door middel van kennis en enthousiasme.

Duurzaam Gebouwd Congres 2015 – Keynote Hans Alders

Bijzondere optredens en/of gebeurtenissen

Hans Alders stond op de 34e plaats in de Duurzame Top 100 in 2009. De Duurzame Top 100 is een lijst van dagblad Trouw van mensen die zich onderscheiden op het gebied van duurzaamheid.

Behaalde prijzen

Hans Alders is Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (8 oktober 1994).