GERDI VERBEET boeken bij Artiest.nu

Offerte aanvragen

Bekend geworden als voorzitter van de Tweede kamer.

Tarief

Op aanvraag

Algemene informatie

Gerdi Verbeet is sinds eind 2001 Kamerlid voor de PvdA. Met die benoeming kwam een meisjesdroom uit. Na haar studie Nederlands was Gerdi Verbeet vier jaar met veel plezier lerares Nederlands op het Berlage lyceum in Amsterdam. Onderwijs heeft nog steeds haar hart. Ze werkte mee aan voorlichtingscampagnes voor het beroepsonderwijs en was van 1991 tot 1994 landelijk projectmanager emancipatie- en vrouwenvakscholing in het beroepsonderwijs. Daarnaast was Verbeet actief in de Amstelveense afdeling van de PvdA. “Niet alleen praten, ook iets doen.”

Biografie

Gerdi Verbeet wordt op 18 april 1951 in Amsterdam geboren als Gerardina Alida Verbeet. Haar vader is directeur van een MAVO-school; haar moeder lerares in het voortgezet onderwijs. Als meisje van twaalf heeft ze grote bewondering voor Gerda Brautigam en Haya van Someren -Downer. Sterke vrouwen die wisten wat ze wilden. Dat wilde Gerdi Verbeet ook. Ze doorloopt het gymnasium in Amsterdam en studeert vervolgens sociale geografie, maar rondt deze studie niet af. Later slaagt ze voor een masteropleiding Nederlandse Taal- en Letterkunde. Ze werkt als docent en later is ze actief binnen het leerlingwezen, met name in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Daarnaast organiseert zij voorlichtingscampagnes voor de overheid, die gericht zijn op vergroting van het aantal vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs.

Van 1994 tot 2001 is ze politiek adviseur van achtereenvolgens staatssecretaris Tineke Netelenbos en PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert. Op 11 december 2001 komt Gerdi Verbeet in de Tweede Kamer, als opvolgster van Rob van Gijzel. Na de Tweede Kamerverkiezingen in 2002 verdwijnt ze uit de Kamer, vanwege het slechte resultaat van de PvdA. Op 26 juli 2002 volgt ze echter de teruggetreden Eveline Herfkens op en is ze terug in de Kamer. Bij de verkiezingen van 2003 en 2006 wordt ze herkozen. In de Tweede Kamer houdt Gerdi Verbeet zich vooral bezig met sport, ouderenbeleid en AOW. Ze is ondervoorzitter van de vaste commissie voor Justitie en van de themacommissie ouderenbeleid.

Op 6 december 2006 is Gerdi Verbeet gekozen tot voorzitter van de Tweede Kamer. In een anonieme stemming onder de Kamerleden verslaat ze Maria van der Hoeven (CDA) en Henk Kamp (VVD). Ze is de tweede vrouwelijke kamervoorzitter na Jeltje van Nieuwenhoven. Na haar voorganger Frans Weisglas is ze tevens de tweede voorzitter die na open en vrije verkiezingen gekozen is.

Overige informatie

Nevenfuncties:
– lid Comité van Aanbeveling Stichting Ronald McDonald Kindervallei
– voorzitter Taskforce 50+
– lid Comité van Aanbeveling Stichting Hester te Den Haag
– lid Raad van Advies Nederlandse Kredietbank te Amsterdam
– lid Comité van Aanbeveling Special Olympics Nederland, vanaf juli 2006
– lid bestuur Stichting Vrouwen en Pensioenrecht i.o., vanaf 2006
– voorzitter patiëntenfederatie NPCF, vanaf dec. 2012

Discografie/Publicaties

Vertrouwen is goed, maar begrijpen is beter, 2012