GERDI VERBEET boeken bij Artiest.nu

Offerte aanvragen

Dagvoorzitter en spreker met bijna 20 jaar ervaring in de politiek.

Tarief

Op aanvraag

Algemene informatie

Gerdi Verbeet was bijna 20 jaar werkzaam in de landelijke politiek. Eind 2001 werd ze Kamerlid voor de PvdA. In 2006 wordt Gerdi gekozen tot voorzitter van de Tweede Kamer. Bij haar afscheid als voorzitter en lid van de Tweede Kamer in 2012 werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en pakte ze tal van nieuwe (bestuurs)functies op, zoals het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van de Patiëntenfederatie Nederland en het Rathenau Instituut. Gerdi is ook voorzitter van het Nationaal Comité 4 & 5 mei. De afgelopen jaren zet zij haar ervaring in op het gebied van voorzitten, toezicht houden, spreken, presenteren en adviseren. Gerdi weet uit ervaring: goed leiden van een debat is een kunst. Boek haar ook voor uw evenement via Artiest.nu!

Biografie

Gerdi Verbeet wordt in 1951 in Amsterdam geboren als Gerardina Alida Verbeet. Ze doorloopt het gymnasium in Amsterdam en studeert vervolgens sociale geografie, maar rondt deze studie niet af. Later slaagt ze voor een masteropleiding Nederlandse Taal- en Letterkunde. Ze werkt als docent en later is ze actief binnen het leerlingwezen, met name in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Daarnaast organiseert zij voorlichtingscampagnes voor de overheid, die gericht zijn op vergroting van het aantal vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs.
Van 1994 tot 2001 is ze politiek adviseur van achtereenvolgens staatssecretaris Tineke Netelenbos en PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert. In 2001 komt Gerdi in de Tweede Kamer. Na de Tweede Kamerverkiezingen in 2002 verdwijnt ze uit de Kamer, vanwege het slechte resultaat van de PvdA. In 2002 volgt ze echter de teruggetreden Eveline Herfkens op en is ze terug in de Kamer. Bij de verkiezingen van 2003 en 2006 wordt ze herkozen. In de Tweede Kamer houdt Gerdi Verbeet zich vooral bezig met sport, ouderenbeleid en AOW. Ze is ondervoorzitter van de vaste commissie voor Justitie en van de themacommissie ouderenbeleid.
In 2006 wordt Gerdi Verbeet gekozen tot voorzitter van de Tweede Kamer. Ze is de tweede vrouwelijke kamervoorzitter na Jeltje van Nieuwenhoven. In 2012 maakt ze bekend dat ze zich niet opnieuw verkiesbaar zal stellen. Bij haar afscheid als voorzitter en lid van de Tweede Kamer in 2012 werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Na haar kamervoorzitterschap pakte ze tal van nieuwe (bestuurs)functies op, zoals het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van de Patiëntenfederatie Nederland (tot 2017) en het Rathenau Instituut. Daarnaast is ze voorzitter van de Raad van Toezicht van Novamedia. Gerdi is tevens voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en lid van de Raden van Commissarissen van o.a. Siemens en de Andus Groep. Sinds 2018 is ze voorzitter van de visitatiecommissie Defensie en Veiligheid. Deze visitatiecommissie heeft de opdracht de voortgang van maatregelen te toetsen die de veiligheid bij Defensie vergroten. Ze is secretaris van de Nederlandse Bachvereniging. Gerdi wordt regelmatig gevraagd als dagvoorzitter en spreker.

Overige informatie

Momenteel bekleedt Gerdi de volgende functies:

 • Voorzitter Raad van Toezicht Paleis Het Loo
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Novamedia
 • Voorzitter Bestuur Rathenau Instituut
 • Voorzitter Adviesraad LOI
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Andus Group
 • Lid Raad van Commissarissen Siemens Nederland NV
 • Voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei
 • Voorzitter visitatiecommissie Defensie en Veiligheid
 • Bestuurssecretaris Nederlandse Bachvereniging

Recensies

Reacties op bijeenkomst Vervangingsfonds 21 november 2017
“We kijken allemaal terug op een zeer geslaagde bijeenkomst. En daar heeft Gerdi zeker aan bijgedragen!”
“Het Vervangingsfonds was heel blij met de keuze voor Gerdi. Charmant, accuraat en geestig heeft ze ons door de avond geleid.”

Discografie/Publicaties

Boeken:

 • Vertrouwen is goed, maar begrijpen is beter (2012)
 • Voorzitter! Over voorzitten zonder hamer (2014, samen met Alexander Rinnooy)

Behaalde prijzen

Bij haar afscheid als voorzitter en lid van de Tweede Kamer in 2012 werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Referenties

Een kleine selectie van de lezingen van Gerdi Verbeet de laatste jaren:

 • Multatulilezing (2012)
 • Herdenking Dachau Dachaumonument Amsterdamse Bos (2013)
 • Complementaire zorg (2013)
 • Cie Monitoring Talent naar de top (2013)
 • Taskforce BID (2013)
 • Rede van Fryslan (2014)
 • Toespraak Indië herdenking (2014)
 • CBM-congres (2014)
 • Herman Höften lezing (2015)
 • Zorginstituut Lezing (2015)
 • Vrijheidscollege Gerdi Verbeet Zeeland (2015)
 • Preek van de leek (2017)

Repertoire/Acts

Voorzitten
Van 2006 tot 2012 was Gerdi voorzitter van de Tweede Kamer. Ze weet dus uit ervaring: het goed leiden van een debat is een kunst. Ook tegenwoordig vervult ze meerdere voorzittersrollen. Ze is daarnaast beschikbaar voor het voorzitten van congressen, het leiden van symposia, et cetera.

Spreken
Als Kamervoorzitter hield ze vele toespraken, met name over de thema´s ‘Democratie’ en ‘Herdenken’. De laatste jaren heeft zij positieve ervaringen met toespraken die een grote interactie met het publiek kenden.

Adviseren
Haar ruime ervaring in de Haagse politiek stel zij graag ter beschikking aan hen die de weg daar minder goed kennen.

Toespraak Gerdi Verbeet op het PvdA verkiezingscongres (2017)

Gerdi Verbeet in Pauw & Witteman (2012)