BERT KOENDERS (DRS.) boeken bij Artiest.nu

Offerte aanvragen

Bevlogen oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking.

Tarief

Op aanvraag

Algemene informatie

Bert Koenders is sinds 22 februari 2007 minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Hij was van 11 november 1997 tot 22 februari 2007 Tweede-Kamerlid voor de PvdA. Koenders was eerder werkzaam als beleidsmedewerker van de PvdA-Tweede-Kamerfractie, als European director Parlementarians for Global Action, politiek adviseur van de Verenigde Naties in zuidelijk Afrika en als medewerker van de Europese Commissie. Koenders was in de Tweede Kamer woordvoerder buitenlandse zaken en hield zich verder bezig met internationaal monetair- en handelsbeleid.

Biografie

Drs. A.G. Koenders is minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Albert Gerard (Bert) Koenders werd geboren op 28 mei 1958 te Arnhem. De heer Koenders studeerde politicologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (kandidaatsexamen 1978) en politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam (doctoraal examen in 1983). Hij studeerde voor zijn Master of Arts van 1979 tot 1981 aan de Johns Hopkins University School of Advanced International Studies te Bologna, en Washington DC.
Van 1983 tot 1992 was hij werkzaam als persoonlijk medewerker van een aantal kamerleden en als coördinerend beleidsmedewerker buitenlands beleid bij de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Vanaf 1984 was hij ook part-time adjunct-professor International relations aan de Webster University in Leiden en vanaf 1987 was hij ook part-time consultant en director van de Parliamentarians for Global Action in New York. In 1993 en 1994 was hij de Europese medewerker van en politiek adviseur voor de Speciale Vertegenwoordiger van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties en werkte in Mozambique, Zuid-Afrika en Mexico. Hij was vervolgens tot 1997 principal administrator Policy Planning Staf bij het directoraat-generaal van de buitenlandse politiek, conflictpreventie en uitbreiding van de Europese Unie van de Europese Commissie te Brussel.

De heer Koenders was vanaf 1997 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Van 2000 tot 2002 was hij tevens gast-professor internationale betrekkingen aan de Johns Hopkins-University te Bologna. Hij was onder meer lid van het bestuur van de Society for International Development, eerste vice-voorzitter van de Atlantische Commissie. Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Institute for Multiparty Democracy, voorzitter van de NAVO Assemblee, lid van de Frans-Nederlandse Samenwerkingsraad, voorzitter van de Steering Committee East-West Parliamentary Practice Project en voorzitter van de Parliamentary Network on the World Bank.
Drs. A.G. Koenders werd op 22 februari 2007 benoemd tot minister voor Ontwik kelingssamenwerking in het Vierde Kabinet-Balkenende.

Overige informatie

Loopbaan:
–    fractiemedewerker P.v.d.A-Tweede-Kamerlid, vanaf 1983
–    coördinerend beleidsmedewerker buitenlands beleid Tweede-Kamerfractie P.v.d.A., tot 1993
–    part-time European director Parlementarians for Global Action te New York
–    adjunct-hoogleraar Webster University te Leiden, tot 1993
–    politiek adviseur van de Verenigde Naties te Mozambique, Zuid-Afrika en Mexico
–    principal administrator Policy Planning Staf (directoraat-generaal van de buitenlandse politiek, conflictpreventie en uitbreiding van de Europese Unie) van de Europese Commissie te Brussel, van 1995 tot 1997
–    lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 november 1997 tot 22 februari 2007
–    visiting professor internationale betrekkingen, The John Hopkins-Universiteit te Bologna, van maart 2000 tot 2002
–    minister zonder portefeuille, minister voor Ontwikkelingssamenwerking, vanaf 22 februari 2007

Partijpolitieke functies:
vorige:
–    lid landelijke P.v.d.A.-werkgroepen buitenland en Europese politiek
–    lid dagelijks bestuur E.V.S. (Evert Vermeer Stichting) tot 1992
–    lid curatorium W.B.S. (Wiardi Beckman Stichting)

Nevenfuncties:
vorige:
–    adviseur Conflict Preventie Network te Brussel
–    lid Raad van Toezicht Stichting voor het nieuwe Zuid-Afrika
–    lid bestuur The Centre for democracy and conciliation in Southeastern Europe te Thessaloniki
–    lid (vice-president) Parlementaire Assemblée van de NAVO, vanaf 1998 (voorzitter socialistische groep)
–    lid Raad van Toezicht Stichting Institute Multiparty Democracy
–    vice-voorzitter Atlantische Commissie te ‘s-Gravenhage
–    lid Frans-Nederlandse Samenwerkingsraad
–    lid OVSE-assemblée (nog in 2005)
–    lid bestuur Society for International Development te ‘s-Gravenhage
–    voorzitter Parliamentary Network on the World Bank
–    voorzitter East-West Parliamentary Practice Project
–    voorzitter NAVO-assemblée, van 17 november 2006 tot 22 februari 2007

Gedelegeerde commissies:
–    lid parlementaire enquêtecommissie Srebrenica (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van juni 2002 tot juni 2003
–    lid parlementaire werkgroep ‘Parlementair onderzoek NATO Response Force (NRF)’ over het inlichtingenrecht van de Tweede Kamer bij de inzet van de krijgsmacht, van juni 2005 tot juni 2006

Opleiding(en):
academische studie en universiteit
–    politieke en sociale wetenschappen (internationale betrekkingen en economie), Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam te Amsterdam tot 1983
–    studie (Master of Arts) Johns Hopkins University School of Advanced International Studies te Bologna en Washington (D.C.)

Activiteiten:
als parlementariër
–    Hij was fractiewoordvoerder vredesmissies (Irak, Afghanistan)
–    Diende in 2001 samen met Rabbae (GroenLinks) een initiatiefvoorstel in over maatschappelijke verantwoord ondernemen
–    Interpelleerde in 2002 minister Van Aartsen over de escalerende situatie in het Midden-Oosten