DRS. ANNE-MARIE RAKHORST boeken bij Artiest.nu

Offerte aanvragen

Zakenvrouw van het jaar 2000.

Tarief

Op aanvraag

Algemene informatie

Als directeur/eigenaar van de Search bedrijven en als “Zakenvrouw van het Jaar 2000”, is Anne-Marie Rakhorst beschikbaar voor het geven van lezingen. Centraal in haar verhaal staat een “no-nonsense” visie, waarbij deskundigheid gekoppeld wordt aan klantgericht denken, flexibel ondernemen en onafhankelijkheid. Hierbij gaat zij uit van de kennis en kunde van haar medewerkers, waarbij zij graag een coachende, ondersteunende rol vervult.

Biografie

Anne-Marie Rakhorst (1967) bracht haar studietijd door in Antwerpen. In 1985 behaalde zij het diploma Hoger Secundair Onderwijs en in 1988 Bachelor of Business Administration (B.B.A.) aan de European University. Als General Manager van een Belgisch laboratorium zette zij een Nederlandse vestiging op. In 1994 besloot Anne-Marie, na een grondige marketingstudie, een eigen bedrijf op te zetten. Zij startte met een laboratorium dat in eerste instantie was gespecialiseerd in het verzorgen van monsternemingen en analyses ten behoeve van de asbestsaneringsbranche. Deze activiteiten werden ondergebracht in Search Laboratorium B.V., dat nu ook onderzoek doet, advies geeft en opleidingen verzorgt op het gebied van arbeidsomstandigheden, milieu en kwaliteitszorg. Ze staat als directeur/eigenaar aan het hoofd van vier werkmaatschappijen die ressorteren onder Search Holding B.V. en elk een dienstenpakket voor een specialistisch vakgebied aanbieden.

Overige informatie

“Aandacht voor milieu en arbeidsomstandigheden, respect voor de mens en zijn omgeving, maatschappelijk verantwoord ondernemen en geïnspireerd leiderschap leggen de basis voor de toekomst. Bereidheid tot samenwerking, creativiteit en innovatie in combinatie met verantwoordelijkheidsbesef op elk niveau van de samenleving vormen de sleutels tot succes.”

Search bouwt aan de toekomst en zet zich in voor een betere wereld voor mens, dier en milieu. Vanuit de visie dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven steeds grotere kringen zal trekken in het water, waarin duurzaam denken en handelen als teerling is geworpen. Een duidelijke visie op de toekomst is de bron van waaruit Search Opleidingen B.V. digitale opleidingen heeft ontwikkeld die tot doel hebben wereldwijd duurzaamheid, (voedsel)veiligheid, arbeidsomstandigheden en het milieu te verbeteren. Aandacht hiervoor bij overheden en het internationale bedrijfsleven dienen in de visie van Anne-Marie integraal onderdeel uit te maken van een beschaafde economie. De Search-bedrijven hebben in de loop der jaren een goede naam opgebouwd als deskundige en onafhankelijke adviseurs, ingenieurs en experts op de diverse vakgebieden, waarin zij in binnen- en buitenland actief zijn. De internationalisering van Search is het gevolg van het vertrouwen dat de werkmaatschappijen hebben weten te winnen bij een gevarieerd veld van internationaal opererende ondernemingen. Vastgoedontwikkelaars, scheepvaartmaatschappijen, industrie- en productiebedrijven en het Nederlandse Ministerie van Defensie maken in toenemende mate gebruik van het dienstenpakket.

Bijzondere optredens en/of gebeurtenissen

Anne-Marie Rakhorst stond op de 62e plaats in de Duurzame Top 100. De Duurzame Top 100 is een lijst van mensen die zich onderscheiden op het gebied van duurzaamheid. De lijst is samengesteld door de krant Trouw in maart 2009.

Behaalde prijzen

Zakenvrouw van het Jaar (2000 – ook bekend als Prix Veuve Clicquot).

Repertoire/Acts

Naast haar activiteiten als inspirerend ondernemer is Anne-Marie Rakhorst actief in bestuurlijke nevenfuncties die aansluiten bij haar visie op maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Zij zit in het landelijk hoofdbestuur van de KRO, een omroep die deel uitmaakt van het Nederlandse publieke omroepbestel dat zwaar onder druk staat door de opkomst van steeds meer commerciële zenders. Zij is lid van de commissie die onder voorzitterschap van dr. Noud Wellink, President van De Nederlandsche Bank N.V., jaarlijks de winnaar van de prestigieuze Koning Willem I Prijs kiest. Deze prijs wordt door Zkh. Prins Willem Alexander uitgereikt aan Nederlandse bedrijven die zich onderscheiden door uitmuntende prestaties, een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid en Nederlandse welvaart, een voortrekkersrol in de branche vervullen en de goede naam van de Nederlandse industrie in binnen- en buitenland verstevigen. Op initiatief van Anne-Marie en andere vooruitstrevende ondernemers is ‘Made in Holland’ opgericht. Deze stichting stimuleert creatief en innovatief ondernemerschap tot in alle geledingen van het Nederlandse bedrijfsleven om te voorkomen dat productieprocessen en de kennis daarover uit Nederland verdwijnen.