PIM VAN LOMMEL (DR.) boeken bij Artiest.nu

Offerte aanvragen

De Nederlandse expert op het gebied van 'bijna dood ervaringen'.

Tarief

Op aanvraag

Algemene informatie

Cardioloog Pim van Lommel deed een vooraanstaand onderzoek naar bijnadoodervaringen. Hij was onderzoeksleider van een belangrijke studie naar bijnadoodservaringen, gepubliceerd in The Lancet. Maar Pim van Lommel is vooral een nieuwsgierige wetenschapper die op het spoor is van een nieuwe betekenis van leven en dood, van identiteit en bewustzijn. Wat gebeurt er precies tijdens een bijnadoodservaring? Wat zijn de overeenkomsten in de ervaringen? Wat zijn de lessen die we eruit kunnen leren? Pim van Lommel beantwoord al uw vragen.

Biografie

Pim van Lommel is de oudste (eerste) adviseur van de SBO. Hij is geboren in 1943, getrouwd en vader van een zoon en een dochter. Als cardioloog in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem houdt hij zich met een bijzonder centraal orgaan van de mens bezig, het hart. Eigenlijk is dit niet goed uitgedrukt. Pim wordt beter gekarakteriseerd wanneer we zijn activiteiten als volgt omschrijven: hij houdt zich bezig met de mens die dit centrale orgaan in zijn lichaam meedraagt. Via zijn werk is hij in aanraking gekomen met bijna-dood ervaringen (BDE’s). Deze BDE’s vormen een bron van inspiratie in zijn werk.

Overige informatie

Netherlandse Vereniging van Cardiologie:
Activiteiten:

Lid van het Concilium Cardiologicum NVVC                      1981-1989
Lid van de Commissie Kwaliteit van de NVVC                   1991-1995
Lid van de Landelijke Visitatiecommissie NVVC                1993-1996
Lid van de PTCA Commissie (offside PTCA)                     1994

Wetenschappelijke activiteiten:

Starten Nationale Cursus Echocardiografie (1976-1982)
Voordrachten over Echocardiografie (1976-1985)
Voordrachten Landelijke Congres NVVC:
– Non-invasive diagnosis of myocardial damage in acute myocardial infarction
– Echocardiography in General Cardiology Practice
– Long-term Results of Aortic Valve replacement

Wetenschappelijke Publicaties:

– Aortic Valve replacement. W. van Lommel, et al. In: Late Results of Valvular Replacements and Coronary Surgery 1976 European Press, Ghent, Belgium
– Repeated Tromboembolic and Bleeding events after mechanical Aortic Valve Replacement. F.P. Casselman,  W. van Lommel, et al. In: Ann. Thorac. Surg, 2001; 71: 1172-80.
– Cardiologische Aspecten van Sportbeoefening. W. van Lommel, et al. In: Sportgezondheidszorg.
Samson-Stafleu, Alphen a.d. Rijn/Brussel 1985
– Gedeelte in hoofdstuk boek: “Reanimatie”, Stafleu. Amsterdam, 1997

Overige activiteiten:

Voorzitter van het Bestuur van Kunsthuis 13 te Velp, met jaarlijks 60 concerten, 20 toneelstukken en12 tentoonstellingen(1982-1995).

Bijna-dood ervaringen (BDE)

– Pilot Studie BDE 1986-1988 in ZH Rijnstate Arnhem
– Medeoprichter van IANDS Nederland (International Association of Near-Death Studies), de Stichting MERKAWAH 1988
– Voorzitter Stichting Merkawah (1988-1995)
– Studieontwerp, leiding onderzoek en eerste auteur van de prospectieve en longitudinale naar BDE na hartstilstand in Nederland (1988-1998)
– Sinds 1988 meer dan 100 lezingen over BDE, zoals o.a. in de Medische Faculteiten van Utrecht, Groningen, Nijmegen, Leiden, Rotterdam, and Amsterdam. Tevens in vele ziekenhuizen, en op het 25jarig bestaan van de Nederlandse Hart Stichting.
– Lezingen over BDE, bewustzijn en de hersenen in Nederland, België, USA, en Engeland (UK).
– Vele interviews in kranten, tijdschriften, en radio in bijna alle landen in Europa, USA, Australië,

Brazilië, e.a.
–          TV interviews in USA (ABC, Discovery, LTC), Engeland (BBC, Associated Press), Nederland, o.a.
–          In Netwerk, Vinger a.d. Pols, Noorderlicht, B & W., Document (NCRV), Labyrinth, Brandpunt, Lopende Zaken, IKON, Humanistische Omroep, en Boeddhistische Omroep. Verder ook TV-interviews in Canada (Discovery-Science), België (2x), Duitsland (3x), Frankrijk (2x), Zwitserland en Hongarije.

Nederlandse publicaties over BDE:

‘De dood nabij’, door de Stichting Merkawah.
‘BDE en hulpverlening’, door de Stichting Merkawah
‘Een BDE en hoe verder?’, door de Stichting Merkawah.
‘Ervaringen van patiënten na reanimatie; 10 jaar onderzoek in Nederland’, door de Stichting Merkawah.
‘Bijna-dood Ervaringen’, symposiumbundel. Pim van Lommel, c.s. Uitgeverij Ankh-Hermes b.v. Deventer, 1996.
‘Hersendood en Bewustzijn’. In: ‘Orgaantransplantatie en Zielsaspecten, wat gebeurt er wezenlijk?’
Symposiumuitgave ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van het Forum Gezondheidszorg, 2002.

Internationale publicatie in de Lancet:

Van Lommel W., Van Wees R., Meyers V., Elfferich I.  Near-death experience in survivors of cardiac arrest: a prospective study in the Netherlands.  The Lancet 2001; 358: 2039-2045.

Recensies

Hij heeft het fenomeen als volgt gedefinieerd: “Een bijna dood ervaring is een geestelijke ervaring die kan optreden tijdens een periode van klinische dood, maar ook tijdens een stervensproces of soms zonder duidelijke aanleiding. De bijna dood ervaring is een universele ervaring die over de hele wereld en door alle tijden heen wordt vermeld, die onafhankelijk is van leeftijd, intellect of godsdienst.” Laat Pim u meer vertellen over dit buitengewone fenomeen.

Discografie/Publicaties

Cardioloog Pim van Lommel deed een vooraanstaand onderzoek naar bijnadoodervaringen. Met Ode praat hij over de levenslessen van mensen op de rand van de dood. ‘Niemand ontkomt aan de consequenties van zijn gedachten.’

Toen hij zijn onderzoek naar bijnadoodervaringen aan The Lancet aanbood, kon Pim van Lommel niet vermoeden, dat hij later één van de meest besproken wetenschappers zou worden. Opeens wilde iedereen meer weten over die man die zijn onderzoek naar zo’n esoterisch onderwerp geplaatst wist te krijgen in zo’n toonaangevend medisch vakblad. Toch verbaast het hem niet dat zijn publicatie in 2001 zoveel stof heeft doen opwaaien. Niet eerder werd zo systematisch en uitgebreid onderzoek gedaan naar de ervaringen van mensen die klinisch dood waren verklaard en vervolgens weer terugkwamen in het leven. En niet eerder werd duidelijk hoe eenduidig hun ervaringen zijn en welke consequenties deze hebben voor ons denken over leven en dood.

Repertoire/Acts

Enige boeiende vragen die Pim kan beantwoorden:
Hoe kan het dat elk lichaam dat voortdurend wordt afgebroken (alle cellen worden constant door nieuwe vervangen) en weer opnieuw wordt aangemaakt toch een continuïteit van functies en van functioneren heeft? Waar komt die continuïteit vandaan? Hoe kan dit opgeslagen zijn in cellen die steeds veranderen en worden afgebroken? Hoe werkt dit? Dit kan nooit als alles in die cellen zou zijn opgeslagen.

Het enige dat niet verandert, is je DNA. Dit is het enige constante in je lichaam. Het DNA zal dus waarschijnlijk een essentiële rol spelen als het contactpunt tussen je cellen en je bewustzijnsvelden. Maar hoe? Na een BDE zijn de functies van de hersenen veranderd: de mensen houden een verhoogde intuïtie. Veel mensen zijn na een BDE helderziend, helderhorend, heldervoelend. Ze hebben waarschijnlijk ook een ander elektrisch en magnetisch veld om zich heen. Hoe komt het dat de functie van je lichaam na een BDE zo verandert? Welke rol speelt de DNA-functie hierin?

Zijn theorie is dat elk mens zijn eigen, persoonsspecifiek DNA heeft in al zijn cellen – en dus ook in zijn hersencellen – en dat elk mens hierdoor contact met zijn eigen bewustzijnsvelden kan maken. Je DNA speelt een essentiële rol in je contactmogelijkheden en je DNA gaat kapot als je cel zich niet meer splitst en definitief afsterft.

Mensen ervaren iets in een BDE en halen hier het wezenlijke inzicht dat dood niet bestaat:

– hiermee krijgt leven een totaal andere waarde;
– hiermee worden liefde, aandacht en compassie naar jezelf en naar anderen belangrijk;
– hiermee neemt het belang van uiterlijk, geld, en verslavende dingen aanzienlijk af;
– hiermee wordt levensenergie gegeven aan dingen die te maken hebben met de continuïteit.

Dit botst vreselijk met de heersende opvattingen en dit betekent dat ongeveer 80% van mensen met een BDE in echtscheiding raakt, van baan verandert en anders gaan leven. Dit is een heel moeilijk proces dat jaren en jaren kost.
Als je openstaat voor wat deze mensen te vertellen hebben, kun je die inzichten oppakken. Als je ze niet uit angst afwijst, zijn mensen met BDE’s grote leermeesters voor je.