HERMAN WIJFFELS (DR.) boeken bij Artiest.nu

Offerte aanvragen

Voormalig CEO van de Rabobank en oud-bewindvoerder Wereldbank.

Tarief

Op aanvraag

Algemene informatie

Herman Wijffels is een Nederlandse econoom die vanaf 15 maart 1999 tot 1 april 2006 voorzitter was van de Sociaal-Economische Raad. Van 2006 tot 2008 was Wijffels Nederlandse bewindvoerder van de Wereldbank. Tijdens de kabinetsformatie 2006-2007 werd Wijffels op 18 december 2006 door de eerste informateur Rein Jan Hoekstra voorgesteld als tweede informateur, met de opdracht om de onderhandelingen tussen de mogelijke coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie te begeleiden. Op 20 december 2006 werd hij in die functie door de Koningin benoemd.

Biografie

Dr. Herman (H.H.F.) Wijffels werd op 13 maart 1942 te IJzendijke in provincie Zeeland geboren. Hij studeerde algemene economie aan de Katholieke Hogeschool Tilburg. Hij behaalde zijn doctoraal examen in 1966. In 1998 ontving hij van de Katholieke Universiteit Brabant een eredoctoraat in de economie. In 2001 volgde een eredoctoraat van de Open Universiteit. Na zijn militaire dienst liep hij stage bij de Europese Commissie. In 1969 trad hij in dienst bij het ministerie van Landbouw en Visserij. Hij vervulde daar onder meer de functie van directeur Marktordeningsvraagstukken en directeur Verwerking en Afzet van Agrarische Producten. Van 1977 tot 1981 was de heer Wijffels algemeen secretaris van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW). In 1981 trad hij toe tot de hoofddirectie van Rabobank Nederland. In 1986 werd hij voorzitter van deze hoofddirectie. Hij was voorzitter van de Sociaal-Economische Raad van 1999 tot april 2006. De heer Wijffels bekleedde tal van bestuursfuncties en commissariaten. Zo was hij onder meer voorzitter van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en van de Raad van Toezicht van de Universiteit van Tilburg. Ook was hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Rijksmuseum en voorzitter van het Utrecht Medisch Centrum (UMC). Hij was onder meer lid van de Bankraad en van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Banken en voorzitter van het bestuur van Stichting Universiteit van Tilburg. Hij was lid van de commissie-Dekker (technologiebeleid) en voorzitter van de commissie herstructurering veehouderij. Dr. H.H.F. Wijffels is op 20 december 2006 benoemd tot informateur en legde de basis voor een nieuw kabinet onder leiding van premier Balkenende.
De heer Wijffels was bewindvoerder Wereldbank te Washington (voor Nederland, Armenië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Israël, Macedonië, Moldavië, Roemenië en Oekraïne), van 1 oktober 2006 tot 1 november 2008. Momenteel is hij hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering aan de
Universiteit van Utrecht en co-voorzitter van World Connectors, een organisatie die zich inzet voor een duurzame, vreedzame en rechtvaardige wereld.

Overige informatie

Een visie op een nieuwe wereld: de wenselijkheid van meer menselijkheid – we staan voor een historisch keerpunt.

Herman Wijffels pleit voor een nieuw bewustzijnsniveau, waarbij de economie ten dienste staat van mensen. Eindeloze economische groei op de oude manier is niet meer mogelijk. De ondernemingsgewijze productie zal centraal blijven staan maar bedrijven worden beoordeeld op wat ze bijdragen aan de samenleving en het geluk van gewone mensen. Er zal meer oog komen voor de maatschappelijke kosten van het menselijk en bedrijfsmatig handelen. In de 21e eeuw moeten we de wereld zien als een samenhangend systeem. Het gaat om de eenheid van alles, het menselijk leven is verbonden met al het andere leven op deze wereld. Het gaat ook om de kwaliteit van relaties tussen de mensen onderling, waarbij rekening wordt gehouden met de toekomstige generaties. Volgens Herman Wijffels is de grote uitdaging voor de 21e eeuw om met behulp van nieuwe technologie binnen de grenzen te blijven van het draagvermogen van de aarde. Nieuwe technologie gaat ons echt helpen en door in te zetten op duurzaamheid zal de Nederlandse economie concurrerende worden. Zo zal in twee decennia de gebouwde omgeving energieneutraal zijn. Herman Wijffels zet mensen aan het denken, een mooiere en betere wereld is een realistische optie.

Bijzondere optredens en/of gebeurtenissen

Herman Wijffels is creative member van de Club of Budapest, een wereldwijde organisatie die zich inzet voor een betere wereld door het promoten van wereldwijde bewustwording, het verbinden van generaties en culturen, het integreren van spiritualiteit, kunst en wetenschap en het aanmoedigen van wereldwijde leeromgevingen. Wijffels zet zich in voor MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en is daarnaast lid van het Comité van Aanbeveling van een groot aantal andere organisaties, zoals KidsRights en net4kids.

Behaalde prijzen

Herman Wijffels was van 1986 tot 1999 voorzitter van de hoofddirectie van de Rabobank. De Rabobank heeft bij zijn afscheid een prijs naar hem vernoemd: de Herman Wijffels Innovatieprijs. Deze prijs steunt concrete ideeën die leiden tot duurzame innovatie. Wijffels was zich goed bewust van de maatschappelijke rol die een bank behoort te spelen en dat een duurzame economie waarin menselijk geluk centraal staat het uitgangspunt moet zijn. Hij was wars van het ego- en casinokapitalisme dat naar later bleek de wereld in grote problemen heeft gestort. Wijffels is bovendien voor zijn verdiensten onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.

Referenties

‘Ongeveer 1000 ondernemers en leidinggevenden hingen aan zijn lippen tijdens het VNO/NCW Congres. Herman Wijffels zorgt ervoor dat je een andere en betere kijk krijgt op waar het echt om gaat in de wereld.’
Willem van Zelst (directeur EVZ Organisatie-Advies Tilburg)