ANDRE P.C. FAAIJ ( PROF. DR.) boeken bij Artiest.nu

Offerte aanvragen

Toonaangevend spreker en hoogleraar op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Tarief

Op aanvraag

Algemene informatie

Als wetenschappelijk directeur van de stichting Energy Academy Europe en Distinguished Professor op het gebied van Energie SysteemAnalyse is professor doctor André Faaij (1969) een expert op het gebied van duurzame energie en transities in de energievoorziening. Zijn expertise leverde hem als lid van het VN-klimaatcomité Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) een Nobelprijs voor de Vrede op, hij is door het World Economic Forum benoemd als ‘’Young Global Leader’’ en kwalificeert zich als ‘’highly cited scientist’’ volgens criteria van Thomson Reuters (mondiale top 1% van wetenschappers in zijn vakgebied).

André Faaij is een invloedrijk onderzoeker en heeft expertise op een breed terrein, o.a. biobased economy, duurzame energie, transport en alternatieve brandstoffen, CO2-afvang en -opslag, modellering en scenario-analyse van energiesystemen, technologisch leren en innovatie in energiesystemen en energiebeleid. Hij schuwt kritisch debat niet en pleit op vele niveau’s voor versnelde voortgang met de energietransitie.

Door zijn brede kennis en ervaring is de hoogleraar een veelgevraagd spreker, die zowel voor dagvoorzitterschap als lezingen te boeken is. Hij spreekt veelvuldig voor zeer diverse fora, van grote congressen, bij internationale instellingen, als in kenniscafé en op popfestivals (zoals Vestrock en Lowlands). André Faaij is daarmee een waardevolle aanvulling voor iedere discussie over het energie, milieu en duurzame ontwikkeling, van lokaal tot mondiale schaal.

Video

Biografie

Professor doctor André P.C. Faaij (26 januari 1969, Gouda) studeerde scheikunde en milieuwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht, en promoveerde in 1997 op onderzoek naar het opwekken van energie uit biomassa en afval. Van daaruit ontwikkelde Faaij zijn wetenschappelijke interesses in duurzame energie, CO2-opslag, energievoorziening en beleidsvraagstukken in innovatie op dat terrein. Inmiddels heeft hij daarover ca. 200 wetenschappelijke publicaties en 8 boeken op zijn naam staan, en de lijst blijft groeien. Zijn expertise op die gebieden bezorgde hem posities als visiting researcher aan de Center for Energy & Environmental Studies van Princeton University en aan King’s College van London University. Daarnaast is Faaij betrokken bij diverse groepen van deskundigen op het gebied van energiebeleid in binnen en buitenland en bekleed verschillende adviseursposities in zowel het bedrijfsleven als op (inter)nationaal politiek niveau. Onder andere de VN, Europese Commissie en de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) mag hij tot zijn opdrachtgevers rekenen. Faaij werkte verder 10 jaar lang mee aan diverse rapporten van de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), deels als coördinerend auteur. Hij initieerde en coördineerde 10 jaar voor het International Energy Agency (IEA) een werkgroep van 12 landen rond duurzaamheid van internationale bioenergiemarkten, Ook op andere terreinen werkt hij met en voor het IEA. Al deze prestaties brachten het World Economic Forum ertoe Faaij te benoemen tot Young Global Leader, en leverde hem tevens een lidmaatschap op bij dezelfde organisatie in de Global Agenda Council on Alternative Energies.

Minstens zo indrukwekkend als deze prestaties echter, is zijn academische carrière: de wetenschapper had al een leerstoel in Energie SysteemAnalyse aan de Universiteit van Utrecht en een functie als wetenschappelijk directeur van het Copernicus Instituut. Sinds 1 april 2014 is hij wetenschappelijk directeur van de stichting Energy Academy Europe (EAE), wat betekent dat hij als internationaal boegbeeld van de stichting een deel van de dagelijkse leiding ervan verricht en verantwoordelijk voor het verdiepen en ontwikkelen van de strategie op het gebied van energie-onderwijs, -onderzoek en -innovatie. Het verder uitbouwen van de internationale positie van de Energy Academy is daarbij een belangrijke prioriteit. Hij is tevens aangesteld als UniversiteitsHoogleraar (Distinguished chair), een prestigieuze, vrije leerstoel aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij begeleid(de) tientallen wetenschappelijke promotietrajecten en acquireerde over de jaren meer dan 25 Miljoen Euro voor zijn onderzoeksactiviteiten.

Overige informatie

Faaij schreef meer dan 500 publicaties (wetenschappelijk, boeken, rapporten, populaire media). Daarnaast is hij als adviseur betrokken bij het bedrijfsleven, internationale instellingen en in de politiek.

Internationale samenwerking is een cruciaal element in Faaij’s werk. Zo heeft hij veel werk gedaan met partijen in Latijns Amerika, de VS, EU, Zuidelijk Afrika en Oost Azië. Hij reisde tot zover voor zijn werkzaamheden (en privé) naar bijna 90 landen.

Daarbij wordt hij, zoals hierboven te zien, regelmatig door de media benaderd als deskundige op het gebied van (duurzame) energie, en geeft regelmatig lezingen in binnen- en buitenland. Hij is een ervaren voorzitter die met humor kritische discussie weet te stimuleren.

Prof. dr. André Faaij is te boeken als dagvoorzitter, presentator en voor lezingen.

Persbericht

De benoeming van prof. dr. Faaij, zijn taakomschrijving en de doelen van Energy Academy Europe werden besproken in een artikel van Bio Based Economy.
Klik hier voor het artikel (7 januari 2014).

Faaij’s kijk op energie uit biomassa werd kort uiteengezet door CatchBio.
Klik hier voor het interview.

In de Volkskrant vertelde de hoogleraar over de problemen in het debat over energie uit biomassa.
Klik hier
voor het artikel (8 oktober 2014).

In een artikel van BNR legt Faaij de problemen met onze huidige aardgaswinning uit.
Klik hier voor het artikel (2 januari 2014).

Het Groene Brein schreef puntsgewijs over Faaij’s kijk op de rol van duurzaamheid in de economie.
Klik hier voor het artikel.

Een kritisch debat over biobrandstoffen voerde hij onder andere recentelijk via de New York Times, European Energy Review.

En EURONEWS, ‘The thorny question of biofuels’. Kijk op: broadcast on Euronews between 2 – 8 November 2010.

Bijzondere optredens en/of gebeurtenissen

Faaij was gastspreker bij Studium Generale (een terugkerend podium aan de Universiteit van Utrecht), en vertegenwoordigde Nederland voor diverse zaken op energiegebied als lid van de International Energy Agency. Daarbij wordt hij, zoals hierboven te zien, regelmatig door de media benaderd als deskundige op het gebied van (duurzame) energie, en geeft regelmatig lezingen in binnen- en buitenland.

Behaalde prijzen

•    Nobel Prijs voor de Vrede – 2007 (IPCC-lid). De Nobelprijs voor de vrede werd in 2007 toegekend aan het complete VN-klimaatcomité Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en Al Gore. Bij de activiteiten van het IPCC was dr. André Faaij een van de medewerkers.
•    Young Global Leader bij het World Economic Forum.
•    Highly cited scientist volgens Thomson Reuters (mondiale top 1% van zijn vakgebied).
Genomineerd voor ENI Award (Renewable Energy) 2014.

Referenties

Faaij verrichtte werkzaamheden als spreker en/of adviseur voor onder andere:
•    Universiteiten vele landen (Brazilië, Colombia, US, Taiwan, Japan, China, Australië, EU)
•    Vele congressen in binnen- en buitenland.
•    Bedrijfsleven (energiesector, zware industrie, landbouwsector, transportsector).
•    Rotterdam Climate Initiative.
•    Vestrock  en Lowlands
•    Verenigde Naties
•    OECD
•    Europese Commissie
•    World Economic Forum
•    International Energy Agency
•    Intergovernmental Panel on Climate Change
•    Energiecongres provincie Drenthe
•    Kenniscafés.